TESTOVACÍ přihláška do závodu Napříč Prahou - přes tři jezy
Přihlášku bude možné postupně doplňovat přes odkaz odešlý do tvého emailu. Přihláška je právě pro jednu posádku. Přihlášky založené do 18. 9. 2017 jsou za 50 Kč/osobu, po tomto datu za 60 Kč/osobu.
Kontaktní email *
Your answer
Přihlašovatel
příjmení, jméno - přezdívka
Your answer
Oddíl
Evidenční číslo oddílu podle skautISu
jen skauti z Junáka
Your answer
Jméno TJ/klubu/oddílu
pro ostatní, skauti vyplní jen pokud neznají ev. č. oddílu (včetně názvu střediska/přístavu)
Your answer
Místo působení
Your answer
Přihlášení posádky
Počet členů posádky vč. kormidelníka *
Typ lodi *
Jméno posádky
nebo jméno lodi
Your answer
Pohlaví posádky včetně kormidelníka
Rok narození kormidelníka
vyjma kategorie dorost na P550 musí být nad 18 let, tj. 1999 a starší
Your answer
Roky narození členů posádky (bez kormidelníka)
Letopočty psát čtyřmístně a ODDĚLOVAT ČÁRKOU: V případě nevyplnění kolonky, nebo neoddělení čísel čárkou bude automaticky posádka řazena do kategorie dospělých: open/kánoe/trénink.
Your answer
Přezdívky kormidelníka a posádky
kormidelník první, osoby ODDĚLIT ČÁRKOU, bude zveřejněno ve výsledkové listině a na diplomech
Your answer
Jména a příjmení kormidelníka a posádky
kormidelník první, osoby ODDĚLIT ČÁRKOU
Your answer
Prohlášení
*
Posádka lodi, kterou přihlašuji, je řádně poučena o všech pravidlech akce, uvedených na webových stránkách závodu http://3jezy.skauting.cz/, relevantních právních předpisech (zejména Pravidla plavebního provozu, zákon o vnitrozemské plavbě) a bude je dodržovat stejně jako pokyny vydané při výkladu trati před závodem (vše k nahlédnutí v kanceláři registrace). Účastníci, které přihlašuji, jsou dobrými plavci, znalí plavby na vodě obtížnosti WWII, fyzicky i psychicky připraveni absolvovat závod a mají předepsané i odpovídající vybavení a záchranné pomůcky. Nezletilí účastníci mají souhlas zákonného zástupce s účastí na této akci. Účastníci (i jejich zákonní zástupci) souhlasí s pořizováním a archivováním písemností, podobizen, obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy, a rovněž souhlasí s jejich používáním a zveřejňováním při prezentaci a obecné propagaci činnosti Junáka a této akce, a to v souladu s § 84, § 85 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., obč. zák. v jeho platném znění. Souhlasím, v souladu s § 5 odst. 5 a § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, aby výše uvedený pořadatel shromažďoval a uchovával osobní a citlivé údaje, týkající se mé osoby a osob uvedených v této přihlášce, a to především pro evidenční a informační účely, související s účastí předmětných osob na této akci.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Junák - český skaut, z. s.. Report Abuse - Terms of Service