TESTOVACÍ přihláška do závodu Napříč Prahou - přes tři jezy
Přihlášku bude možné postupně doplňovat přes odkaz odešlý do tvého emailu. Přihláška je právě pro jednu posádku. Přihlášky založené do 18. 9. 2017 jsou za 50 Kč/osobu, po tomto datu za 60 Kč/osobu.
Kontaktní email
Your answer
Přihlašovatel
příjmení, jméno - přezdívka
Your answer
Oddíl
Evidenční číslo oddílu podle skautISu
jen skauti z Junáka
Your answer
Jméno TJ/klubu/oddílu
pro ostatní, skauti vyplní jen pokud neznají ev. č. oddílu (včetně názvu střediska/přístavu)
Your answer
Místo působení
Your answer
Přihlášení posádky
Počet členů posádky vč. kormidelníka
Typ lodi
Jméno posádky
nebo jméno lodi
Your answer
Pohlaví posádky včetně kormidelníka
Rok narození kormidelníka
vyjma kategorie dorost na P550 musí být nad 18 let, tj. 1999 a starší
Your answer
Roky narození členů posádky (bez kormidelníka)
Letopočty psát čtyřmístně a ODDĚLOVAT ČÁRKOU: V případě nevyplnění kolonky, nebo neoddělení čísel čárkou bude automaticky posádka řazena do kategorie dospělých: open/kánoe/trénink.
Your answer
Přezdívky kormidelníka a posádky
kormidelník první, osoby ODDĚLIT ČÁRKOU, bude zveřejněno ve výsledkové listině a na diplomech
Your answer
Jména a příjmení kormidelníka a posádky
kormidelník první, osoby ODDĚLIT ČÁRKOU
Your answer
Prohlášení
Posádka lodi, kterou přihlašuji, je řádně poučena o všech pravidlech akce, uvedených na webových stránkách závodu http://3jezy.skauting.cz/, relevantních právních předpisech (zejména Pravidla plavebního provozu, zákon o vnitrozemské plavbě) a bude je dodržovat stejně jako pokyny vydané při výkladu trati před závodem (vše k nahlédnutí v kanceláři registrace). Účastníci, které přihlašuji, jsou dobrými plavci, znalí plavby na vodě obtížnosti WWII, fyzicky i psychicky připraveni absolvovat závod a mají předepsané i odpovídající vybavení a záchranné pomůcky. Nezletilí účastníci mají souhlas zákonného zástupce s účastí na této akci. Účastníci (i jejich zákonní zástupci) souhlasí s pořizováním a archivováním písemností, podobizen, obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy, a rovněž souhlasí s jejich používáním a zveřejňováním při prezentaci a obecné propagaci činnosti Junáka a této akce, a to v souladu s § 84, § 85 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., obč. zák. v jeho platném znění. Souhlasím, v souladu s § 5 odst. 5 a § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, aby výše uvedený pořadatel shromažďoval a uchovával osobní a citlivé údaje, týkající se mé osoby a osob uvedených v této přihlášce, a to především pro evidenční a informační účely, související s účastí předmětných osob na této akci.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Junák - český skaut, z. s.. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms