ตรวจการคัดลอกบทความวิจัยผ่าน Turnitin
แบบฟอร์มขอใช้งานโปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจผลงานด้วยตนเอง

ส่วนที่สิทธิของท่าน : ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ ท่านมีสิทธิหลายประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เก็บรวบรวมข้อมูล[แบบฟอร์มกิจกรรม]จากของท่านสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกาศความเป็นส่วนตัวในการเก็บรวบรวมข้อมูล [แบบฟอร์มกิจกรรม] รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน โปรดคลิกที่ https://drive.google.com/file/d/19UkDUtNwUQfF5rkiqGNuLMX3N5aQkVPf/view?usp=sharingพบปัญหาหรือขอคำปรึกษาด้านการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ เคาน์เตอร์ตอบคำถามและช่วยค้นคว้าที่ counterservice.ku@gmail.com หรือ Ask Librarian Chat system ที่หน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนำข้อมูลของข้าพเจ้าไปใช้ในการให้บริการตรวจผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin  ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนา ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดจากเอกสารชี้แจงข้อมูล หรือได้รับคำอธิบายจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล และมีความเข้าใจดีแล้ว *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy