Selecció especialitat 1r EE Música | Selección de especialidad 1r EE Música
Els aspirants a la prova d'accés han de seleccionar d'una fins a tres especialitats instrumentals i només prendran part a les proves d'accés d'aquests instruments si bé els diferents tribunals podran proposar-los, mitjançant informe raonat, per a altres especialitats en funció de les aptituds demostrades. Per aquelles persones que no puguin assistir a la reunió el formulari romandrà actiu durant 3 dies hàbils (fins el divendres 24 de maig a les 14.00h.), per formalitzar l'elecció d'especialitat.

Los aspirantes a la prueba de acceso elegirán de uno a tres instrumentos y sólo se presentarán a la prueba de estos instrumentos aunque los diferentes tribunales podrán proponer al aspirante, mediante informe razonado para otras especialidades en función de las aptitudes demostradas. Para aquellas personas que no puedan asistir a la reunión el formulario estará activo durante 3 días hábiles (hasta el viernes 24 de mayo a las 14:00h.), para formalizar la elección de especialidad.

1r Llinatge de l'alumne | 1r apellido del alumno *
Your answer
2n Llinatge de l'alumne | 2º apellido del alumno
Your answer
Nom de l'alumne | Nombre del alumno *
Your answer
DNI Alumne | DNI Alumno *
Introduir el DNI/NIE de l'alumne amb totes les xifres i lletra majúscula sense espais ni punts ni guionets. | Introducir el DNI/NIE del alumno con todas las cifras y letra mayúscula sin espacios ni puntos ni guiones.
Your answer
Jornada escolar proper curs | Jornada escolar próximo curso *
Horari de sortida d’escola | Horario de salida del colegio *
Time
:
ATENCIÓ | ATENCIÓN
L'ordre de selecció de les especialitats instrumentals no suposa en cap cas un ordre de preferència. | El orden de selección de las especialidades instrumentales no supone en ningún caso un orden de preferencia
Especialitat A | Especialidad A *
Especialitat B | Especialidad B
Especialitat C | Especialidad C
Ha sol·licitat també accés a estudis de dansa? | ¿Ha solicitado también acceso a estudios de danza? *
Email per rebre còpia d'aquesta selecció | Email para recibir copia de esta selección
Si voleu rebre còpia de la vostra selecció d'especialitats, per favor introduiu la vostra adreça d'email | Si desea recibir una copia de la selección de especialidad, por favor introduzca su dirección de correo electrónico
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Conservatorio Profesional de Mallorca. Report Abuse - Terms of Service