Responses cannot be edited
แบบกรอกข้อมูลบัญชีกองทุนโรงเรียนประชารัฐ
กรุณากรอกรายการให้ครบ และตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่ง
Email address
รหัสโรงเรียน (ตัวเลข 10 หลัก ที่ขึ้นต้นด้วย 10)
ชื่อโรงเรียน
จังหวัดที่ตั้งโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป./สพม. ..........เขต....)
ชื่อบัญชีกองทุน
ชื่อธนาคาร
สาขา (เลขรหัสสาขา ชื่อสาขา)
หมายเลขบัญชี
ประเภทบัญชี
อำเภอ ที่ตั้งสาขาธนาคาร
จังหวัด ที่ตั้งธนาคาร
ชื่อ - สกุล ผู้รับรองข้อมูลถูกต้อง (ผอ.รร. หรือ รักษาการ ผอ.รร. กรณีที่ไม่มี ผอ.รร.)
ตำแหน่ง ผู้รับรองข้อมูลถูกต้อง
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้รับรองข้อมูล
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms