แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
***หมายเหตุ ให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามความเป็นจริง
เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน *
พิมพ์ตัวเลขติดกันไม่ต้องเว้นวรรค ตรวจสอบตัวเลขให้ครบ 13 ตัว เช่น 3869900082958
คำนำหน้า *
ชื่อ *
นามสกุล *
วัน/เดือน/ปีเกิด (ของนักเรียน) *
ดัวอย่าง 13/05/2556
ศาสนา *
เชื้อชาติ *
สัญชาติ *
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของนักเรียน *
ใส่ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของนักเรียน ตัวอย่างเช่น 121 หมู่ 1 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120
ที่อยู่ปัจจุบันที่นักเรียนพักอาศัย *
ใส่ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของนักเรียน ตัวอย่างเช่น 121 หมู่ 1 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120
หมายเลขโทรศัพท์ของนักเรียน (ถ้ามี)
ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ พิมพ์ตัวเลขติดกันไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 0878885653 เป็นต้น
อีเมลของนักเรียน (ถ้ามี)
กรุณากรอกข้อมูล เช่น Somphon.ko@gmail.com
ชื่อ-สกุล ของบิดา *
โปรดระบุคำนำหน้าชื่อ เช่น นายสมหมาย รักดี
อาชีพของบิดา *
เบอร์โทรศัพท์บิดา *
ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ พิมพ์ตัวเลขติดกันไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 0878885653 เป็นต้น
ชื่อ-สกุล ของมารดา *
โปรดระบุคำนำหน้าชื่อ เช่น นางสมศรี รักดี
อาชีพของมารดา *
เบอร์โทรศัพท์มารดา *
ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ พิมพ์ตัวเลขติดกันไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 0878885653 เป็นต้น
ชื่อ - สกุล ของผู้ปกครอง *
โปรดระบุคำนำหน้าชื่อ เช่น นายสมพร รักดี
ความสัมพันธ์กับนักเรียน *
เช่น บิดา, มารดา, ปู่, ย่า, ตา, ยาย เป็นต้น
อาชีพของผู้ปกครอง *
เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ปกครอง) *
ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ พิมพ์ตัวเลขติดกันไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 0878885653 เป็นต้น
สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก *
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลัดสูตร (ชั้น ป.1-6) *
กรอกข้อมูลเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่งเช่น 4.00, 2.87 เป็นต้น
ความช่วยเหลือพิเศษที่นักเรียนอยากได้รับจากโรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of The Secondary Education Service Area Office 11. Report Abuse