แบบประเมินสภาพความพร้อมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
คำชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลทั่วไป และจำนวนนักเรียนในวันเปิดภาคเรียน
1.ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อสถานศึกษา *
Your answer
1.2 ชื่อ-สกุล ผอ.โรงเรียน (ถ้าไม่มีใส่ผู้รักษาการแทน) *
Your answer
1.3 ชื่อ-สกุล รอง.ผอ.โรงเรียน
Your answer
2.จำนวนข้าราชการครู/พนักงาน/ลูกจ้าง/ครูช่วยราชการ
2.1 ข้าราชการครููผู้สอน จำนวนทั้งหมด (คน)
ชาย (คน)
Your answer
หญิง (คน)
Your answer
รวม (คน)
Your answer
2.2 พนักงานราชการ จำนวนทั้งหมด (คน)
ชาย (คน) *
Your answer
หญิง (คน) *
Your answer
รวม (คน) *
Your answer
2.3 ลูกจ้างประจำ จำนวนทั้งหมด (คน)
ชาย (คน) *
Your answer
หญิง (คน) *
Your answer
รวม (คน) *
Your answer
2.4 พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม จำนวนทั้งหมด (คน)
ชาย (คน) *
Your answer
หญิง (คน) *
Your answer
รวม (คน) *
Your answer
2.5 ครูมาช่วยราชการ (คน)
ชาย (คน)
Your answer
หญิง (คน)
Your answer
รวม (คน)
Your answer
2.6 ครูไปช่วยราชการ จำนวนทั้งหมด(คน)
ชาย (คน)
Your answer
หญิง (คน)
Your answer
รวม (คน)
Your answer
2.7 อื่น ๆ ใช้เงิน "ในงบประมาณ" หรืองบประมาณ สพฐ.จำนวนทั้งหมด (คน)
โปรดระบุตำแหน่ง
Your answer
ชาย (คน)
Your answer
หญิง (คน)
Your answer
2.8 อื่น ๆ ใช้เงิน "นอกงบประมาณ" หรือร.ร.จ้างเอง จำนวนทั้งหมด (คน)
โปรดระบุตำแหน่ง
Your answer
ชาย (คน)
Your answer
หญิง (คน)
Your answer
จำนวนนักเรียนในวันเปิดภาคเรียน
ให้ใส่เป็นตัวเลขเท่านั้น
1. ชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ)
ชาย (คน) *
Your answer
หญิง (คน) *
Your answer
รวม อ.1 (3 ขวบ) *
Your answer
จำนวนห้อง *
Your answer
2. ชั้นอนุบาล ๒ (อ.1 เดิม)
ชาย (คน) *
Your answer
หญิง (คน) *
Your answer
รวม อ.2 (อ.1 เดิม) (คน) *
Your answer
จำนวนห้อง *
Your answer
3. ชั้นอนุบาล 3 (อ.2 เดิม)
ชาย (คน) *
Your answer
หญิง (คน) *
Your answer
รวม อ.3 (อ.2 เดิม) (คน) *
Your answer
จำนวนห้อง *
Your answer
4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชาย (คน) *
Your answer
หญิง (คน) *
Your answer
รวม ป.1 (คน) *
Your answer
จำนวนห้อง *
Your answer
5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชาย (คน) *
Your answer
หญิง (คน) *
Your answer
รวม ป.2 (คน) *
Your answer
จำนวนห้อง *
Your answer
6. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชาย (คน) *
Your answer
หญิง (คน) *
Your answer
รวม ป.3 (คน) *
Your answer
จำนวนห้อง *
Your answer
7. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชาย (คน) *
Your answer
หญิง (คน) *
Your answer
รวม ป.4 (คน) *
Your answer
จำนวนห้อง *
Your answer
8. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชาย (คน) *
Your answer
หญิง (คน) *
Your answer
รวม ป.5 (คน) *
Your answer
จำนวนห้อง *
Your answer
9. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชาย (คน) *
Your answer
หญิง (คน) *
Your answer
รวม ป.6 (คน) *
Your answer
จำนวนห้อง *
Your answer
10. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชาย (คน)
Your answer
หญิง (คน)
Your answer
รวม ม.1 (คน)
Your answer
จำนวนห้อง
Your answer
11. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชาย (คน)
Your answer
หญิง (คน)
Your answer
รวม ม.2 (คน)
Your answer
จำนวนห้อง
Your answer
12. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชาย (คน)
Your answer
หญิง (คน)
Your answer
รวม ม.3 (คน)
Your answer
จำนวนห้อง
Your answer
13. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชาย (คน)
Your answer
หญิง (คน)
Your answer
รวม ม.4 (คน)
Your answer
จำนวนห้อง
Your answer
14. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชาย (คน)
Your answer
หญิง (คน)
Your answer
รวม ม.5 (คน)
Your answer
จำนวนห้อง
Your answer
15. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชาย (คน)
Your answer
หญิง (คน)
Your answer
รวม ม.6 (คน)
Your answer
จำนวนห้อง
Your answer
16.ผู้รับรองข้อมูล
ชื่อ-สกุล *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms