R E G I S T R Á C I A


Pozývame Ťa na odbornú konferenciu na tému "Kresťan a antikoncepcia", ktorá sa uskutoční v sobotu 20. februára od 10:00 v aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK na Bartókovej 8 v Bratislave. Pre registrovaných účastníkov bude pripravený obed zdarma v jedálni na fakulte, ako aj možnosť prespať v Bratislave pred alebo po konferencii v komunitnom centre Unik na Ferienčíkovej 5.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question