WIEM I DZIAŁAM - REJESTRACJA
“Wiem i działam” to program edukacyjny PAH, skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek wychowawczo-oświatowych.

Program jest odpowiedzią Polskiej Akcji Humanitarnej na chęć szkół do zaangażowania się w działania organizacji. Uczestnicząc w cyklu otrzymacie podstawową wiedzę z obszaru pomocy humanitarnej, którą następnie będziecie mogli/ły wykorzystać w działaniu.

“Wiem i działam” to cykl zajęć, składający się z minimum 4 lekcji, realizowanych z tą samą grupą, która następnie wspólnie przygotowuje działania skierowane do osób spoza tej grupy.

W programie może być zaangażowana klasa, grupa międzyklasowa a nawet cała szkoła! Zrealizowanie kolejnych zajęć pozwala na dostęp do następnych materiałów.

Część materiałów otrzymasz na swoją skrzynkę mailową, a część wyślemy do szkoły pocztą tradycyjną.
Dane osoby zgłaszającej
Jeżeli z jednej szkoły zgłasza się więcej nauczycieli/ek, prosimy, aby każdy/a wypełniał zgłoszenie osobno.
Imię *
Nazwisko *
E-mail *
Telefon *
Rola w szkole:
Pełne dane pomogą nam dobrze zaadresować paczkę z materiałami!
Pełna nazwa szkoły *
Ulica i numer *
Kod pocztowy *
Miejscowość *
Województwo *
Z jaką grupą zrealizujesz program?
Zgodnie z poniższymi odpowiedziami, skompletujemy materiały dla Ciebie!
W jakiej grupie wiekowej będziesz realizować program? *
Zaznacz jedną lub kilka odpowiedzi
Required
W ramach jakich zajęć zamierzasz realizować lekcje i działania w programie? *
Required
W ilu grupach zamierzasz realizować program? *
To pytanie pozwala nam oszacować potencjalny zasięg działania. Na podstawie tej deklaracji wyślemy odpowiednią liczbę materiałów.
Jak liczna jest grupa, z którą będziesz pracować (zaokrąglając "w górę" do poniższych liczb)? *
Jeżeli wcześniej zaznaczyłeś/aś kilka grup - uśrednij liczebność grupy.
Czy współpracowałeś/aś wcześniej edukacyjnie z Polską Akcją Humanitarną? *
Czy uczestniczyłeś/aś w poprzedniej edycji programu Wiem i Działam w roku 2019/20? *
Zobowiązuję się do: *
Wszystkie odpowiedzi są wymagane
Required
W jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami? (1 całkowicie się NIE zgadzam, 5- całkowicie się zgadzam) *
Poniższe odpowiedzi nie mają wpływu na zakwalifikowanie do programu. Pozwalają nam tylko zobaczyć jakie są deklaracje przed i po programie.
1 - całkowicie się NIE zgadzam
2
3
4
5 - całkowicie się zgadzam
Rozumiem jak działa pomoc humanitarna.
Wystarczy mieć dobre chęci aby pomagać.
Angażuje uczniów i uczennice do działania na rzecz ludzi spoza Polski.
Najlepszą formą pomocy zagranicznej jest zbiórka rzeczowa.
Polska ma obowiązek reagowania na naruszanie godności ludzi w innych krajach.
Skąd wiesz o programie? *
Required
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akcja Humanitarna z siedzibą w Warszawie, 00-145, al. Solidarności 78 A 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pah.org.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi programu oraz wysyłki newslettera edukacyjnego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora *
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obsługi programu. *
Chcę otrzymywać newsletter edukacyjny PAH i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) zawartych w zgłoszeniu do newslettera, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W każdym momencie mogę wycofać zgodę wypisując się z newslettera. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Polska Akcja Humanitarna. Report Abuse