ประเมินความพึงพอใจต่อบริการเครือข่ายไร้สาย @internet-RMUTL และ @RMUTL-Web-Login ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ของช่องสัญญาณ "@internet-RMUTL" ทางผู้จัดทำแบบสอบถามใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามด้วยความเป็นจริง เพื่อปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service