แบบประเมินคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก [ชุดย่อฉบับภาษาไทย](WHOQOL - BREF – THAI)
รหัสเครื่องมือ: NSN023_2560

คำชี้แจง
แบบประเมินคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกประกอบด้วยข้อคำถาม 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1ข้อมูลทั่วไป ลักษณะคำถามเป็นแบบเลือกตอบหรือเติมข้อความให้สมบูรณ์ และส่วนที่ 2 เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชน

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms