การลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาของสำนักงานศาลปกครอง ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 ผ่านระบบออนไลน์

ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น. การสัมมนาหัวข้อ “กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตอนที่ 1”

ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00-16.00 น. การสัมมนาหัวข้อ “กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตอนที่ 2”

วิทยากรโดย 1) นายชัยภัทร  ทั่งทอง ตุลาการศาลปกครองระยอง 2) นายเยี่ยม  อรุโณทัยวิวัฒน์ ตุลาการศาลปกครองกลาง และ 3) นายชาญวิทย์  ชัยกันย์ ตุลาการศาลปกครองระยอง 

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ-สกุลผู้เข้าสัมมนา (โปรดใส่คำนำหน้าชื่อ นาย/นาง/นางสาว/ยศ ก่อนชื่อ-สกุล) *
ตำแหน่ง (โปรดระบุ)
*
หน่วยงานที่ท่านสังกัด
*
คำถามที่ท่านต้องการสอบถามวิทยากรในการสัมมนา (ถ้ามี)
E mail address (สำหรับส่ง Link เข้าอบรม/จัดส่งเอกสารการสัมมนา) (ถ้ามี)
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy