แบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ (กรมปศุสัตว์)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ประเภทของผู้รับบริการ *
2. เพศ *
3. อายุ *
Your answer
4. ท่านใช้ช่องทางใดติดต่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการของกรมปศุสัตว์*
5. ข้อมูลที่ท่านใช้เป็นข้อมูลประเภทประกอบการตัดสินใจ/การบริหารงาน ได้ในระดับใด *
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการเข้าใช้บริการ
1. จำนวนเฉลี่ยที่ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ( ครั้ง ต่อ สัปดาห์ ) *
2. ระยะเวลาเฉลี่ยที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ ต่อครั้ง ( นาที ) *
3. ท่านใช้บริการเว็บไซต์ในช่วงเวลาใดมากที่สุด *
ส่วนที่ 3 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
1. ความพึงพอใจด้านรูปแบบเว็บไซต์ *
มากที่สุด = 5 , มาก = 4 , ปานกลาง = 3 , น้อย = 2 , น้อยที่สุด = 1
2. ความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสาร *
มากที่สุด = 5 , มาก = 4 , ปานกลาง = 3 , น้อย = 2 , น้อยที่สุด = 1
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ ( ถ้ามี )
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms