Souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektu údajů
GDPR formulář je ze zákona nutnou podmínkou spolupráce. Prosím o jeho laskavé vyplnění.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Příjmení *
Jméno *
Datum narození *
MM
/
DD
/
YYYY
Bydliště (jen obec) *
telefon *
Souhlas s GDPR
v souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním shora uvedených osobních a citlivých údajů (Osobními a citlivými údaji se rozumí údaje uvedené v nařízení EU 2016/679.) správcem:
Název: Mgr. Petr Růžička, IČO: 44297181, Sídlo: Mazurská 522/13, 18100, Praha 8 - Troja
zapsaný zapsáno v Živnostenském rejstříku 15.11.1995, a to pro tyto účely:

a) pro vnitřní potřebu (nutný souhlas) *
Required
b) pro komunikaci, informační a marketingové účely: *
Required
Tento souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne jeho udělení.
Prohlašuji, že jsem byl/a informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo:
kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,
vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,
žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing,
mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.
Kontaktní údaje pro odvolání uděleného souhlasu: kouc.eu@gmail.com

Podmínky spolupráce
1. Psychologické poradenství (terapie, koučování, školení, supervize a pod.) je zahájeno na žádost klienta a jen s jeho souhlasem.

2. Poradce se zavazuje dodržovat diskrétnost, bez souhlasu klienta neposkytuje o klientovi ani o obsahu či průběhu spolupráce žádné informace třetí osobě.

3. Poradce odpovídá za kvalitní provedení všech navržených postupů, nemůže však zaručit dosažení stanoveného cíle.

4. Klient se zavazuje k dochvilné účasti na domluvených setkáních.
Pokud se klient nemůže dostavit na domluvené setkání, zavazuje se omluvit se 2 pracovní dny předem.
Pokud se neomluví 2 dny předem, hradí neomluvené sezení v plné výši.
Výjimkou je jen doložená pracovní neschopnost.
Neomluvené neúčasti mohou vést k ukončení poradenství ze strany poradce.

Datum *
MM
/
DD
/
YYYY
Souhlas s GDPR a Podmínkami spolupráce (nahrazující podpis) *
Required
Děkuji za vyplnění a odeslání Souhlasu s GDPR
Mgr. Petr Růžička
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy