Formularz rekrutacyjny 2016/2017

Rejestracja trwa od czerwca 2016 r. - o zakwalifikowaniu się dziecka decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat!
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji, realizacji procesu dydaktycznego oraz w celach marketingowych Uniwersytetu Dziecięcego, organizowanego przez Wyższą Szkołę Humanitas, ul Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec (zgodnie z Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku Dz. U. nr 133 poz. 833). Zostałem poinformowany/a o prawie dostępu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania. Podczas zajęć wykonywane będą zdjęcia reportażowe na potrzeby informacyjne Wyższej Szkoły Humanitas. Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka utrwalonego na fotogramach, wykonanych podczas zajęć w ramach Uniwersytetu Dziecięcego. Mam świadomość, że fotogramy zostaną użyte w materiałach promocyjnych i informacyjnych Wyższej Szkoły Humanitas. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą e-mailową o przedsięwzięciach organizowanych przez Wyższą Szkołę Humanitas oraz instytucje współpracujące w Uczelnią. Na etapie rejestracji podane dane wykorzystywane są wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji do UD. Potwierdzone wniesieniem opłaty uczestnictwo w UD wiąże się wyrażeniem zgody na przetwarzania danych osobowych w celach informacyjnych, organizacyjnych oraz z uwagi na bezpieczeństwo Państwa dzieci. Państwa zgoda umożliwia nam także wykonywanie zdjęć podczas zajęć UD i udostępnianie ich Państwu poprzez stronę internetową, fanpage w serwisie Facebook oraz zamieszczanie w materiałach promocyjnych.przez stronę internetową.
  This is a required question