Τοπική Ανάπτυξη Δήμου Ιεράπετρας
Παρακαλώ αφιερώστε λίγο χρόνο (όχι περισσότερο απο 7') και συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί αναφορικά με τις δυνατότητες τοπικής ανάπτυξης της Ιεράπετρας. Η συμβολή σας είναι σημαντική!
Η έρευνα είναι προσωπική και δεν χρηματοδοτείται από κανένα φορέα/ιδιώτη. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν σε διαγραμματική μορφή στο ιστολόγιο (αυτοματοποιημένα περιγραφικά στατιστικά απο τα Google Docs)
Σχετικά με μένα
Είμαι δημότης Ιεράπετρας και κάτοικος
Εργάζομαι
Αν στην προηγούμενη ερώτηση απαντήσατε ιδιώτης παρακαλώ απαντήστε εδώ:
Σχετικά με το δημοτικό διαμέρισμα που κατοικώ
Το Δημοτικό μου Διαμέρισμα έχει
Καθόλου
Λίγο
Μέτριο
Πολύ
Ικανοποιητικό
γεωγραφικό πλεονέκτημα
φυσικούς παράγοντες
υποδομές
επαρκείς ανθρώπινους πόρους
χρήματα και κεφάλαιο
Γνώση και τεχνολογία
βιοτεχνική/βιομηχανική υποδομή
αγροτική υποδομή
τουριστική υποδομή
ποιότητα ζωής
θεσμική ικανότητα
επιχειρηματική κουλτούρα
τοπική ταυτότητα και εικόνα
Θεωρώ ότι το Δημοτικό μου Διαμέρισμα έχει /αντιμετωπίζει
Καθόλου
Λίγες
Μέτριες
Πολλές
Ικανοποιητικές
Δυνατότητες
Ευκαιρίες
Απειλές
Αδυναμίες
Σχετικά με το Δήμο Ιεράπετρας
Θεωρώ ότι οι δημότες/ισσες μπορούν να συμβάλλουν δημιουργικά στην συμπαραγωγή δημοτικών υπηρεσιών
(συμπαραγωγή σημαίνει ότι ο Δήμος λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και προτάσεις των δημοτών για τη δημιουργία και παροχή νέων δημοτικών υπηρεσιών ή βελτίωση στα πλαίσια της νομιμότητας των υφιστάμενων)
Θεωρώ ότι ο Δήμος μπορεί να δεχτεί και να ενσωματώσει δημιουργικά την συμπαραγωγή δημοτικών υπηρεσιών απο τους δημότες
Γνωρίζετε αν η κοινωνία της Ιεράπετρας έχει κοινό όραμα για τον τόπο;
Γνωρίζετε αν ο Δήμος της Ιεράπετρας έχει κοινό όραμα για τον τόπο;
Έχετε ενημερωθεί για το νέο στρατηγικό σχεδιασμό και το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Ιεράπετρας ;
Θα συμμετάσχετε στη Δημόσια Διαβούλευση για το νέο στρατηγικό σχεδιασμό και το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Ιεράπετρας ;
(Η δημόσια διαβούλευση λήγει στις 15/11/2011)
Σχετικά με την πιθανή ίδρυση και λειτουργία Τοπικής Δημοτικής Τράπεζας
Κρίνετε σκόπιμη τη δημιουργία Τοπικής Δημοτικής Τράπεζας στην Ιεράπετρα;
Αν απαντήσατε ΝΑΙ στην προηγούμενη ερώτηση παρακαλώ προσδιοριστε
Αν απαντήσατε ΆΛΛΟ στην προηγούμενη ερώτηση παρακαλώ προσδιοριστε
Your answer
Αν απαντήσατε ΟΧΙ στην ερώτηση παρακαλώ προσδιοριστε
Αν απαντήσατε ΆΛΛΟ στην προηγούμενη ερώτηση παρακαλώ αιτιολογήστε
Your answer
Σχετικά με Τοπικά Δίκτυα Ανταλλαγής και Συμπληρωματικά Νομίσματα
Γνωρίζω τι είναι ένα Τοπικό Δίκτυο Ανταλλαγής
Γνωρίζω τι είναι τα Συμπληρωματικά Νομίσματα
Γνωρίζω το Τοπικό Δίκτυο Ανταλλαγής
Ένα Τοπικό Δίκτυο Ανταλλαγών βοηθάει την τοπική οικονομία και κοινωνία
Καθόλου
Απόλυτα
Ένα Συμπληρωματικό Τοπικό Νόμισμα βοηθάει την τοπική οικονομία και κοινωνία
Καθόλου
Απόλυτα
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.