Τοπική Ανάπτυξη Δήμου Ιεράπετρας

Παρακαλώ αφιερώστε λίγο χρόνο (όχι περισσότερο απο 7') και συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί αναφορικά με τις δυνατότητες τοπικής ανάπτυξης της Ιεράπετρας. Η συμβολή σας είναι σημαντική!
Η έρευνα είναι προσωπική και δεν χρηματοδοτείται από κανένα φορέα/ιδιώτη. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν σε διαγραμματική μορφή στο ιστολόγιο (αυτοματοποιημένα περιγραφικά στατιστικά απο τα Google Docs)

  Σχετικά με μένα

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Σχετικά με το δημοτικό διαμέρισμα που κατοικώ

  γεωγραφικό πλεονέκτημα
  φυσικούς παράγοντες
  υποδομές
  επαρκείς ανθρώπινους πόρους
  χρήματα και κεφάλαιο
  Γνώση και τεχνολογία
  βιοτεχνική/βιομηχανική υποδομή
  αγροτική υποδομή
  τουριστική υποδομή
  ποιότητα ζωής
  θεσμική ικανότητα
  επιχειρηματική κουλτούρα
  τοπική ταυτότητα και εικόνα
  Please enter one response per row
  Δυνατότητες
  Ευκαιρίες
  Απειλές
  Αδυναμίες
  Please enter one response per row

  Σχετικά με το Δήμο Ιεράπετρας

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Σχετικά με την πιθανή ίδρυση και λειτουργία Τοπικής Δημοτικής Τράπεζας

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Σχετικά με Τοπικά Δίκτυα Ανταλλαγής και Συμπληρωματικά Νομίσματα

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question