PRIJAVNICA ZA  PRODAJO NA 45. RIBNIŠKEM SEJMU 2022
ROK PRIJAVE IN PLAČILA:

Prijave sprejemamo do vključno nedelje, 15. 8. 2022. Organizator si pridržuje pravico zavrnitve prijave, prispele po zadnjem prijavnem roku.
Po prejemu prijavnice bomo izstavili predračun za plačilo. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do ponedeljka, 21. 8. 2022.
Predhodno plačilo je pogoj za sodelovanje na sejmu. V primeru, da plačilo do navedenega roka ne bomo prejeli, rezervacija ne bo veljavna, prostor pa bo na razpolago drugim interesentom.

OSTALI POGOJI:

- v primeru kršitve pri uporabi prostora, lahko organizator kršitelja odstrani in mu prepove prodajo,
- v primeru poravnanja plačila po predpisanem datumu, se strošek najema podraži za 10 %, prodajalec pa ne obdrži rezervacije za prostor,
- vstop na sejemski prostor je možen le s potrdilom o rezervaciji stojnice, ki  bo izdano na podlagi prejetega plačila,
- v primeru plačila na licu mesta, se strošek najema podraži za 60 %,
- odpoved prijave je možna le s pisnim obvestilom prodajalca in najkasneje do 24. 8. 2022. V primeru odpovedi do tega roka, je prodajalec upravičen do povrnitve 90 % vplačanega zneska. Po tem datumu vračilo že vplačanih zneskov za najem prostora in stojnice ne bo možno,
- organizator lahko od prodajalcev  zahteva na vpogled vsa dovoljenja potrebna za opravljanje dejavnosti,
- prodaja se mora vršiti v skladu z obstoječo zakonodajo,
- prodajalci so dolžni upoštevati  določila organizatorja pri dodelitvi prodajnega prostora, premikanje stojnic ni dovoljeno,
- organizator ne odgovarja za poškodbo, uničenje, izgube ali odtujitve predmetov, nastalih zaradi malomarnega ravnanja prodajalcev,
- prodajalec odgovarja za škodo in nesrečo, ki jo povzroči organizatorju na sejmu,
- prodajalci so dolžni upoštevati navodila redarjev glede varnosti na prireditvenem prostoru,
- prodajalec mora skrbeti za čistočo, za ločevanje odpadkov bo prejel ustrezno embalažo, ločevanje odpadkov je obvezno,
- organizator lahko fotografira razstavne prostore in predmete ter jih uporabi za lastne potrebe in za splošno rabo,
- parkiranje vozil ob stojnicah ni dovoljeno.

PRIREDITEV BO IZVEDENA V VSAKEM VREMENU. Prodajalci ne morejo zahtevati vračila že plačanih zneskov zaradi njihove neudeležbe v primeru slabih vremenskih pogojev.

V primeru odpovedi prireditve zaradi višje sile, je stranka upravičena do povrnitve 90 % vplačanega zneska.

Organizator in prodajalec bosta morebitne spore reševala sporazumno. V primeru, da sporazum ne bo dosežen, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kočevju.

Podatke o prodajalcu bo organizator uporabil za svojo evidenco in za svoje potrebe in z njimi ravnal v skladu z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov.Z oddajo izpolnjenega obrazca se strinjate s pogoji sodelovanja na 45. Ribniškem semnju suhe robe in lončarstva.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Cenik najema prostorov in stojnic
Podjetje / prodajalec *
Naslov oz. sedež podjetja *
Odgovorna oseba *
Kontaktna oseba (če je različna od odgovorne osebe)
Telefonska številka *
e-pošta *
Davčna št. podjetja *
Ali ste davčni zavezanec? *
OPIS PRODAJNEGA PROGRAMA *
IZVOR IZDELKOV *
Required
NAJEM PROSTORA (m)
1x
2x
3x
4x
5x
2 m
3 m
4 m
5 m
6 m
Clear selection
NAJEM PROSTORA IN STOJNICE TD RIBNICA
1 x
2 x
3 x
4 x
5 x
2 m
4 m
Clear selection
Z oddajo izpolnjenega obrazca se strinjate s pogoji sodelovanja na 45. Ribniškem semnju suhe robe in lončarstva.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy