Dotazník obce Pukanec
Vážený respondent,
Obec Pukanec sa v rámci prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018 – 2021 na Vás obracia s prosbou o spoluprácu. Vyplnením dotazníka sa nielenže zapojíte do samotného procesu komunitného plánovania, ale Vašou pomocou tak dokážeme najúčinnejšie zistiť nedostatky v doterajšom poskytovaní sociálnych služieb, efektívnejšie určiť potreby občanov v oblasti poskytovania sociálnych služieb a stanoviť ciele a priority budúceho rozvoja sociálnych služieb v našej obci.

Dotazník je anonymný, údaje budú použité výlučne pre potreby spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb obce Pukanec na roky 2018 – 2021.

Za Váš čas strávený vyplňovaním dotazníka Vám ďakujem a teším sa na našu ďalšiu spoluprácu.
Starosta obce

Označte pohlavie *
Označte vekovú kategóriu *
1. Ak by ste potrebovali sociálnu službu, uprednostnili by ste jej vykonávanie: *
2. Aký je súčasný sociálny problém Váš resp. Vášho príbuzného? *
Možnosť označiť viacero odpovedí
Required
3. Akú sociálnu službu využívate Vy, alebo Váš príbuzný pri riešení soc. problému? *
Možnosť označiť viacero odpovedí
Required
Uveďte mieru spokojnosti so soc. službou, ktorú využívate
vysoká nespokojnosť
vysoká spokojnosť
4. O aké ďalšie soc. služby resp. soc. zariadenia by ste mali záujem Vy, prípadne Váš príbuzný? *
Možnosť označiť viacero odpovedí
Required
5. Na koho sa obrátite v prípade, ak by ste potrebovali získať informácie o niektorej zo sociálnych služieb v obci? *
Možnosť označiť viacero odpovedí
Required
6. Ktorým z nasledujúcich skupín obyvateľstva v obci Pukanec by podľa Vás mala byť venovaná väčšia pozornosť? *
Možnosť označiť viacero odpovedí
Required
7. Aká je podľa Vášho postoja situácia bytovej výstavby v obci? *
8. Aké riešenie z hľadiska rozšírenia bytovej výstavby by ste preferovali? *
Možnosť označiť viacero odpovedí
Required
9. Aké zariadenia, aktivity, služby atď. Vám v obci chýbajú? *
Možnosť označiť viacero odpovedí
Required
10. Aký spôsob získavania informácií o obci preferujete? *
Možnosť označiť viacero odpovedí
Required
11. Aký spôsob komunikácie s vedením a zamestnancami obce preferujete? *
Možnosť označiť viacero odpovedí
Required
Priestor na Vaše vyjadrenie. Tu môžete napísať, čo považujete v tejto súvislosti za potrebné a čo v dotazníku nie je.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms