Dotazník obce Pukanec
Vážený respondent,
Obec Pukanec sa v rámci prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018 – 2021 na Vás obracia s prosbou o spoluprácu. Vyplnením dotazníka sa nielenže zapojíte do samotného procesu komunitného plánovania, ale Vašou pomocou tak dokážeme najúčinnejšie zistiť nedostatky v doterajšom poskytovaní sociálnych služieb, efektívnejšie určiť potreby občanov v oblasti poskytovania sociálnych služieb a stanoviť ciele a priority budúceho rozvoja sociálnych služieb v našej obci.

Dotazník je anonymný, údaje budú použité výlučne pre potreby spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb obce Pukanec na roky 2018 – 2021.

Za Váš čas strávený vyplňovaním dotazníka Vám ďakujem a teším sa na našu ďalšiu spoluprácu.
Starosta obce

Označte pohlavie
Označte vekovú kategóriu
1. Ak by ste potrebovali sociálnu službu, uprednostnili by ste jej vykonávanie:
2. Aký je súčasný sociálny problém Váš resp. Vášho príbuzného?
Možnosť označiť viacero odpovedí
Required
3. Akú sociálnu službu využívate Vy, alebo Váš príbuzný pri riešení soc. problému?
Možnosť označiť viacero odpovedí
Required
Uveďte mieru spokojnosti so soc. službou, ktorú využívate
vysoká nespokojnosť
vysoká spokojnosť
4. O aké ďalšie soc. služby resp. soc. zariadenia by ste mali záujem Vy, prípadne Váš príbuzný?
Možnosť označiť viacero odpovedí
Required
5. Na koho sa obrátite v prípade, ak by ste potrebovali získať informácie o niektorej zo sociálnych služieb v obci?
Možnosť označiť viacero odpovedí
Required
6. Ktorým z nasledujúcich skupín obyvateľstva v obci Pukanec by podľa Vás mala byť venovaná väčšia pozornosť?
Možnosť označiť viacero odpovedí
Required
7. Aká je podľa Vášho postoja situácia bytovej výstavby v obci?
8. Aké riešenie z hľadiska rozšírenia bytovej výstavby by ste preferovali?
Možnosť označiť viacero odpovedí
Required
9. Aké zariadenia, aktivity, služby atď. Vám v obci chýbajú?
Možnosť označiť viacero odpovedí
Required
10. Aký spôsob získavania informácií o obci preferujete?
Možnosť označiť viacero odpovedí
Required
11. Aký spôsob komunikácie s vedením a zamestnancami obce preferujete?
Možnosť označiť viacero odpovedí
Required
Priestor na Vaše vyjadrenie. Tu môžete napísať, čo považujete v tejto súvislosti za potrebné a čo v dotazníku nie je.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms