แบบสำรวจความพร้อมการจัดพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อให้บริการประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกายและการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาให้มากขึ้น รวมทั้งการจัดพื้นที่ในสถานศึกษาเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในออกกำลังกายและการเล่นกีฬา นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือให้โรงเรียนกรอกข้อมูลแบบสำรวจความพร้อมของโรงเรียนที่สามารถจัดพื้นที่ในโรงเรียน เช่น สนามกีฬา อาคารกีฬาในร่ม ลานกีฬา เพื่อให้บริการประชาชนได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย พร้อมทั้งข้อมูลครู บุคลากร ผู้ฝึกสอน ผู้นำกีฬาในชุมชน ผู้นำออกกำลังกาย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไป
1. ชื่อสถานศึกษา
*
Your answer
2. ที่ตั้ง
2.1 อำเภอ *
Your answer
2.3 จังหวัด *
Your answer
2.4. สังกัดเขตพื้นที่ *
Your answer
3. สถานศึกษาของท่านมีความพร้อมในการจัดพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อให้ประชาชนได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย หรือไม่
3.1 ความพร้อมด้านพื้นที่ในการเล่นกีฬา และออกกำลังกาย
3.1.1 สนามกีฬา (ระบุจำนวน ..........แห่ง)
Your answer
3.1.2.อาคารกีฬาในร่ม (Gymnasium) (ระบุ จำนวน .........แห่ง )
Your answer
3.1.3 ลานอเนกประสงค์ (ระบุจำนวน............ แห่ง)
Your answer
3.1.4 ความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์
3.1.5 อื่น ๆ (ระบุประเภท และจำนวน)
Your answer
3.2 ความพร้อมด้านบุคลากร
3.2.1 ครู บุคลากรผู้ฝึกสอน
3.2.1 ครู บุคลากรผู้ฝึกสอน (คน)
3.2.2 ผู้ฝึกสอนจิตอาสา,ผู้นำกีฬาในชุมชน (คน)
4. ชนิดกีฬาที่มีผู้ฝึกสอนจิตอาสา,ผู้นำกีฬาในชุมชน (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
4. ความต้องการรับการสนับสนุนงบประมาณ
4.1 ค่าสาธารณูปโภค (ระบุจำนวน......บาท)โดยประมาณการ
Your answer
4.2 ค่าอุปกรณ์การกีฬา (ระบุจำนวน ............. บาท)โดยประมาณการ
Your answer
4.3 ค่าตอบแทนวิทยากร (ระบุจำนวน........ บาท)โดยประมาณการ
Your answer
4.4 ค่าอื่น ๆ (ระบุ....)
Your answer
-------จบการสำรวจ------
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service