АПЛИКАЦИЈА ЗА УЧЕСТВ0 НА НАЦИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА ЗА младинско информирање
Коалиција на младински организации СЕГА во соработка со Агенција за млади и спорт објавува повик за учество на „Национална Работилница за креирање на Документ со Препораки за воспоставување на систем за младинско информирање на локално и национално ниво“. Овој настан е во состав на проектот „Младинското информирање како основа за младинско учество”, поддржан од Националната Агенција за Европски Образовни Програми и Мобилност, преку Програмата ЕРАЗМУС +, Клучна Акција 3 (Структурен дијалог).
Целта на овој проект е да се подобри младинското информирање придонесувајќи кон зголемување на младинското учество на локално и национално ниво.

За учество на овој настан ќе бидат селектирани 35 млади како и 10 донесувачи на одлуки од локални самоуправи и релевантни институции во Р. Македонија.

Работилницата ќе се одржи во периодот од 06 – 09 декември 2017 година во хотел Бисер, во Струга.

Се покануваат сите заинтересирани млади (претставници од средношколски, студентски и младински организации, млади волонтери, невработени млади) да ја пополнат оваа апликација за учество на Националната работилница.

Краен Рок за доставување на апликации е 25 ноември 2017 година.

ПОДАТОЦИ ЗА АПЛИКАНТОТ
Име *
Презиме *
Општина *
Е-маил *
Телефон *
ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА/УЧИЛИШТЕ/ФАКУЛТЕТ
Име на организација/училиште/факултет *
Телефон
Е-маил *
Веб страна
Лице за контакт
Телефон
Е-маил
Доколку доаѓате од организација наведете: Кратко резиме на организацијата (мисија, визија, цели и реализирани проекти)
ИСКУСТВА - МЛАДИНСКО ИНФОРМИРАЊЕ
Претходно искуство на апликантот во активности поврзано со младинско информирање *
Мотивација на апликантот за учество на работилница *
Твои очекувања: Како очекуваш да ги примениш твоите стекнати знаења од оваа работилница во развој на младинското информирање во твојата заедница? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Коалиција СЕГА. - Terms of Service - Additional Terms