NỘI DUNG PHỎNG VẤN GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG VỀ NHU CẦU VÀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG NGOẠI NGỮ

Để tìm hiểu nhu cầu bồi dưỡng ngoại ngữ của giáo viên, Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 xin mời Thầy/Cô cho ý kiến về các vấn đề liên quan trong phiếu khảo sát dưới đây. Mọi ý kiến đóng góp của Thầy/Cô sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Thầy/Cô!

  Chỉ dẫn:

  - Kí hiệu của câu hỏi bắt buộc phải trả lời: * (dấu hoa thị đỏ). - Các phần trả lời dạng viết, vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu. - Bấm vào nút "GỬI" sau khi đã hoàn tất khảo sát. - Khảo sát chỉ được hoàn tất khi trên màn hình hiện lên ô hình chữ nhật trong đó có nội dung: "Câu trả lời của bạn đã được ghi lại.".

  Phần 1. Thông tin chung về người cung cấp thông tin

  Các thông tin cá nhân chỉ nhằm mục đích theo dõi số lượng tham gia khảo sát của từng đơn vị. Chúng tôi cam kết sẽ cắt bỏ hoàn toàn phần này trước khi xử lý số liệu, vì thế sẽ không có bất cứ thông tin cá nhân cụ thể nào xuất hiện trong báo cáo khoa học.
  :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  PHẦN 2 – CÂU HỎI PHỎNG VẤN GIÁO VIÊN NGOẠI NGỮ

  * LƯU Ý: THẦY/CÔ ĐỌC KĨ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI THỰC HIỆN - Đây là phần chuẩn bị cho phỏng vấn trước khi thu âm trực tiếp, nên thầy/cô chọn cách diễn đạt sao cho gần văn nói nhất. - Thầy/cô copy lại câu trả lời của mình ra 1 file word để chuẩn bị thu âm khi có Đoàn phỏng vấn tới. - Thầy/cô cần trả lời đầy đủ các câu hỏi, mỗi câu hỏi cần trả lời tối thiểu 100 từ. - Tất cả các câu hỏi phải nêu đầy đủ lý do VÌ SAO thây/cô lại có quan điểm như vậy. Cần lập luận, dẫn chứng một cách thuyết phục cho các ý kiến của mình - Thầy/cô vui lòng gõ câu trả lời bằng tiếng Việt có dấu - TUYỆT ĐỐI KHÔNG COPY CÁC CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐỒNG NGHIỆP. NẾU CÓ HIỆN TƯỢNG "ĐẠO VĂN", THẦY/CÔ SẼ PHẢI LÀM LẠI.

  A – VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NGOẠI NGỮ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  B – NHU CẦU BỒI DƯỠNG

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  C – VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỰC HÀNH SƯ PHẠM (ACTION RESEARCH)

  * Nghiên cứu thực hành sư phạm (Action Research): Là việc giáo viên có ý thức thu thập và xử lý thông tin một cách có hệ thống về các hoạt động thực hành dạy học trên lớp, chiêm nghiệm lại quá trình dạy học đó, và nhằm đưa ra những thay đổi phù hợp hơn cho những lần lên lớp sau với bài dạy tương tự, tránh dạy kiểu lối mòn 10 lớp giống cả 10.
  This is a required question
  This is a required question

  B – VỀ CHÍNH SÁCH

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu của Thầy/Cô!

  Lưu ý:

  - Bấm vào nút "GỬI" sau khi đã hoàn thành khảo sát. - Nếu bạn nộp được phiếu thì trên màn hình hiện lên ô hình chữ nhật trong đó có nội dung: "Câu trả lời của bạn đã được ghi lại". - Nếu chưa nộp được phiếu, thì phải xem lại từ đầu đến cuối phiếu, để trả lời tất các các câu bắt buộc (được bao quanh bởi khung màu đỏ), sau đó lại bấm vào "GỬI"