9. třída Geo

Osvěžte si nové učivo a zopakujte základní pojmy z minulého pololetí.
Spojte pojmy s vysvětlením tak, aby vznikly správné a logické celky / vyberte správnou odpověď.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question