อบรม เทคโนโลยีธุรกิจอัจฉริยะ
ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ให้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร และดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียน ตามขั้นตอนดังนี้

**การชำระเงิน**
1. โอนเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง เลขที่ บัญชี 693-0-31634-2 ชื่อบัญชี “ โครงการพิเศษคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.”
2. Upload หลักฐานการโอนเงิน (จาก Link ในหน้า ปชส. โครงการฯ ของคณะฯ) โดยระบุชื่อ-สุกล ให้เรียบร้อย หรือ ส่งหลักฐานการโอนเงิน ทางโทรสาร หรือ ทาง e-mail ถึง คุณ นุชรี
*** การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางคณะได้รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ***
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of It.kmitl.ac.th. Report Abuse