Анкетна карта

Уважаеми колеги,
Благодарим Ви, че работите с нас!
Във връзка с нашите цели по отношение на качеството и стремежа ни към непрекъснато разширяване, усъвършенстване и развитие на произвежданите изделия, Ви молим да отговорите на няколко въпроса.
Вашето мнение е ценно за нас!
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  качество
  технически параметри
  функционали параметри
  техническа информация
  Please enter one response per row
  качество
  технически параметри
  функционали параметри
  техническа информация
  Please enter one response per row
  качество
  технически параметри
  техническа информация
  Please enter one response per row
  компетентност на търговския екип при извършване на търговски операции
  компетентност на сервизните специалисти при отправено сервизно запитване или проблем
  приемане и точност в обработване на поръчките
  срок за изпълнение на поръчките
  Please enter one response per row
  качество на предлаганите устройства
  цени на предлаганите устросйтва
  предлаганото търговско обслужване
  предлаганото сервизно обслужване
  сервизен и приложен софтуер
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question