Olimpiada Sportowa w Choszczówce Wolontariusze 2018
Hej,
jeżeli jesteś gotowy na przeżycie przygody, kochasz sport i niepowtarzalną atmosferę towarzyszącą dużej imprezie sportowej, chcesz poznać nowych ludzi, dla których bezinteresowna pomoc innym ma również znaczenie - zapraszamy do udziału w wolontariacie przy organizacji XXIII Olimpiady Sportowej w Choszczówce.

Poniżej znajduje się kilka pytań, dzięki którym poznamy Ciebie i będziemy mogli łatwiej się z Tobą kontaktować w sprawie Olimpiady.
Zgłoszenia wolontariuszy przyjmujemy do 3 września br. Tego dnia odbędzie się również spotkanie, w czasie którego przypiszemy funkcje i omówimy wszystkie sprawy organizacyjne. W tym roku spotkamy się na placu zabaw przy ul. Brzezińskiej (os. Choszczówka) o godz. 18:00. Przyjdź koniecznie!

Mail kontaktowy: wolontariat.nch@gmail.com
Adres strony: naszachoszczowka.wordpress.com
http://FB.com/naszachoszczowka/

Adres Olimpiady: Polana przy Klubie Dziki Zakątek, ul. Chlubna 1a
Termin: 9 września 2018

Do zobaczenia podczas XXIII Olimpiady Sportowej w Choszczówce!
Komitet Olimpijski działający przy Stowarzyszeniu Nasza Choszczówka

Email address *
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Ile masz lat? *
Twój numer telefonu
Your answer
Ile razy byłeś/byłaś wolontariuszem na Olimpiadzie w Choszczówce? *
Your answer
Jakie pełniłaś/pełniłeś funkcję w ubiegłych latach?
Jaką funkcję chciałbyś sprawować w tym roku? *
Podaj rozmiar koszulki *
Czy potrzebujesz zaświadczenie o wolontariacie? *
Jeśli nie masz jeszcze 16 lat, poproś Rodzica/Opiekuna prawnego o wyrażenie zgody na Twój udział w wolontariacie oraz przetwarzanie danych osobowych i wizerunku. Pod zgodą Rodzic/Opiekun prawny podaje swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.
Wyrażam zgodę na udział w wolontariacie przy XXIII Olimpiadzie Sportowej w Choszczówce mojej córki/syna/osoby przysposobionej/adoptowanej/pozostającej pod moją opieką jako przedstawiciela ustawowego.
Your answer
Dane osobowe *
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ("RODO"), zostałem/am poinformowany/a, że: 1) Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Nasza Choszczówka z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru fundacji i stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050198, NIP 5242446191, e-mail: nasza.choszczowka@wp.pl ("Administrator"); 2) dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu podjęcia przez Administratora działań na moje żądanie, t.j. skontaktowania się ze mną przez Administratora w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego zapisu na XXIII Olimpiadę Sportową w Choszczówce ("Olimpiada") organizowaną przez Administratora (t.j. w oparciu o przesłankę przewidzianą w art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 3) dane osobowe mogą być udostępnione podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu) w związku z Olimpiadą takim jak: dostawcy usług informatycznych, sponsorzy Olimpiady, współorganizatorzy, partnerzy społeczni Administratora; 4) dane osobowe przetwarzane w celu podjęcia przez Administratora działań na moje żądanie, Administrator przechowuje przez okres 5 lat od ich zebrania lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu; 5) przysługują mi następujące prawa: a) prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania danych osobowych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e) prawo do przeniesienia danych osobowych; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją; g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 6) w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej, osoba, której dane dotyczą może skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres Stowarzyszenia Nasza Choszczówka z siedzibą w Warszawie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres olimpiada.nch@gmail.com; 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie skontaktowanie się z Administratorem.
Wizerunek *
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku lub w przypadku osoby poniżej 16 roku życia mojej córki/syna/osoby przysposobionej/adoptowanej/pozostającej pod moją opieką jako przedstawiciela ustawowego oraz rozpowszechnianie utrwalonego wizerunku z wykorzystaniem dowolnego medium, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w całości i we fragmentach, w tym w szczególności w Internecie.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service