Slöjdlärarportalens läsarundersökning maj-juni 2018
Enkäten är öppen fram till midsommar 2018
Hur många gånger uppskattar du att du besökt Slöjdlärarportalen? *
Har du registrerat dig för att få mejlbesked när något nytt publicerats på Slöjdlärarportalen? *
Hur upptäckte du Slöjdlärarportalen? *
Om du svarade "Annat" på frågan om hur du upptäckte Slöjdlärarportalen, berätta gärna var/hur här:
Your answer
När läser du oftast på Slöjdlärarportalen? *
Ta ställning till följande påståenden om Slöjdlärarportalen
Vilket svarsalternativ stämmer bäst med din uppfattning? Du kan bara välja ett alternativ per fråga.
Jag ser Slöjdlärarportalen som *
Jag ser Slöjdlärarportalen som en källa för *
Jag uppfattar att Slöjdlärarportalen har ett *
Jag uppfattar att Slöjdlärarportalen *
Slöjdlärarportalen representerar *
Hur ser du på Slöjdlärarportalens värde för dig gällande följande
Ange ett av följande fem alternativ för varje område:
Inget värde – litet värde – stort värde – mycket stort värde – vet ej
Kännedom om slöjdforskning *
Som kompetensutveckling *
Som diskussionsforum *
Som "bibliotek" för olika slöjdrelaterade texter, styrdokument, stödmaterial etc. *
Kollegialt utbyte kring slöjdundervisning *
Kanal för officiell information, t ex från Skolverket *
Vidare läsning genom länkar *
Kännedom om slöjd eller liknande verksamhet i andra sammanhang och länder *
Ta ställning till följande påståenden om Slöjdlärarportalen
Svara genom att ange ett av följande fyra alternativ för varje område:
Instämmer inte alls – instämmer till viss del – instämmer till stor del – instämmer helt
Slöjdlärarportalen fyller en viktig funktion för mig i min roll som slöjdlärare *
Instämmer inte alls
Instämmer helt
Slöjdlärarportalen fyller en viktig funktion för mig personligen *
Instämmer inte alls
Instämmer helt
Slöjdlärarportalen fyller en viktig funktion för slöjdämnet och slöjdundervisningen generellt *
Instämmer inte alls
Instämmer helt
Mina lärarkollegor i andra ämnen känner till Slöjdlärarportalen *
Instämmer inte alls
Instämmer helt
Min rektor/skolledare känner till Slöjdlärarportalen *
Instämmer inte alls
Instämmer helt
Texterna på Slöjdlärarportalen har ett svårt/akademiskt språk *
Instämmer inte alls
Instämmer helt
Texterna på Slöjdlärarportalen har ett ensidigt innehåll/fokus *
Instämmer inte alls
Instämmer helt
Artiklarna som publicerats på Slöjdlärarportalen har kommenterats mycket sparsamt i varje artikels kommentarsfält. Vad tror du är orsaken till så få kommentarer? Kryssa för ett eller flera alternativ som stämmer med din uppfattning. *
Required
Några frågor om dig själv
Välj det alternativ som passar bäst på varje delfråga
Jag arbetar huvudsakligen som/i *
För dig som arbetar som slöjdlärare i grundskolan, annars ange första alternativet
För dig som arbetar som slöjdlärare i grundskolan, annars ange första alternativet
Några öppna frågor om Slöjdlärarportalen
Det här skulle jag vilja se mer av på Slöjdlärarportalen
Your answer
Av det jag sett hitintills på Slöjdlärarportalen är följande delar och/eller textinriktningar inte av intresse för mig
Your answer
Beskriv kort din största behållning av Slöjdlärarportalen
Your answer
Av landets omkring 7000 verksamma slöjdlärare är det enligt vår uppfattning rimligt att utifrån besöksstatistiken tro att ca 1500 besöker Slöjdlärarportalen regelbundet eller sporadiskt. Hur tror du att en större andel av landets slöjdlärare skulle nås och attraheras av Slöjdlärarportalen?
Your answer
Vem eller vilka skulle du vilja se som författare till kommande texter på Slöjdlärarportalen? Kombinera gärna namn med förslag på område/ämne/inriktning
Your answer
Skulle du kunna tänka dig att skriva en eller flera texter, riktad till slöjdlärare, på Slöjdlärarportalen? Ange gärna inriktning/ämne i så fall. Lägg till din e-mejladress i svaret om du vill (men det innebär då att dina övriga svar inte blir anonyma), eller mejla separat svar på frågan till slojd@hdk.gu.se
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms