ส่งผลงานกับเรา
โปรดสนใจ
1. ผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน สามารถเป็นผู้นำเสนอได้ไม่เกิน 2 ผลงาน
2. ไม่คัดลอก-เลียนแบบผลงานอื่น/ผู้อื่น การละเมิดลิขสิทธิ์-ผิดกฎหมาย-ผิดจริยธรรมถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานโดยตรง
3. เมื่อท่านลงทะเบียนและส่งผลงานบนเว็บไซต์แล้ว ท่านไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหลังจากส่งผลงานได้
4.ให้ถือว่าท่านยอมรับในข้อกำหนดในการจัดส่งผลงานโดยสมบูรณ์แล้ว เมื่อท่านลงทะเบียนกับเรา
5.จัดทำบทคัดย่อ (Abstract) ลงบนแบบฟอร์มที่กำหนด และแนบผลงานบนระบบส่งผลงานนี้
6.บทคัดย่อ (Abstract) ต้องมีความยาวไม่เกิน 200 คำ (สำหรับภาษาไทย) และ ความยาวไม่เกิน 350 คำ (สำหรับภาษาอังกฤษ) หากเกินข้อกำหนดดังกล่าว จะไม่ได้รับการพิจารณาแต่อย่างใด
6.การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาผลงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด
7.ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 25 ธันวาคม 2561
8.เมื่อผลงานของท่านได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมแล้ว ท่านจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนส่งผลงานของท่าน ไม่สมบูรณ์แต่อย่างใด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mahidol University. - Terms of Service