ข้อสอบระหว่างภาคเรียน ป.5/2 ครั้งที่ 4 - 5
เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดข้อละ 1 คำตอบ (20 คะแนน)
พิมพ์ชื่อ ชั้น เลขที่ *
ตัวอย่าง = ด.ช.จันทร เกียรติกมลชัย ป.5/2 เลขที่ 35
Your answer
1. ข้อมูลลักษณะใดน่าเชื่อถือมากที่สุด
1 point
2. คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป เรียกว่าอะไร
1 point
3. การรวบรวมข้อมูลวิธีใด ควรเข้าไปที่ห้องสมุด
1 point
4. ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและหลากหลายจะใช้วิธีใด
1 point
5. ข้อใดคือคำสั่งเพื่อบันทึกงาน
1 point
6. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของข้อมูลสารสนเทศที่ดี
1 point
7. ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของคำว่าข้อมูล
1 point
8. Chrome เป็นโปรแกรมหนึ่งที่เรียกว่า
1 point
9. โปรแกรม Search Engine ที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุดคือ
1 point
10. แหล่งข้อมูลในข้อใด มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากที่สุด
1 point
11. การบันทึกคะแนนสอบของนักเรียนทั้งโรงเรียน ควรเลือกโปรแกรมใด
1 point
12. โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล ( Microsoft Excel ) เป็นโปรแกรมประเภทใด ?
1 point
13. ข้อใดคือสัญลักษณ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศเอ็กเซล 2007 (Excel)
1 point
14. จากภาพ เซล E5 คือข้อมูลในข้อใด
1 point
Captionless Image
15. เครื่องมือนี้ใช้ได้กับข้อใด
1 point
Captionless Image
16. เครื่องมือนี้ใช้ได้กับข้อใด
1 point
Captionless Image
17. การคำนวณใน Excel ต้องพิมพ์เครื่องหมายใด
1 point
18. 2 หาร 4 ตรงกับข้อใด
1 point
19. 7 คูณ 7 ตรงกับข้อใด
1 point
20. =E1 คูณ C2 หาร D4 พิมพ์เป็นสูตรคำนวณได้อย่างไร
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service