Значение на ПР-а в здравеопазването
Моля, да избирате само по един от предложените отговори
Email *
1. В каква степен оценявате познанията си относно същността на ПР-а?
Clear selection
2. Каква е, според Вас, основната полза за дадена организация от прилагането на ПР дейности?
Clear selection
3. Как оценявате значението на ПР-а в съвременното българско общество?
Clear selection
4. С какво асоциирате ПР дейността?
Clear selection
5. В каква насока виждате най-ефективно приложението на ПР-а в здравеопазването?
Clear selection
6. Как възприемате ПР кампании за промоция на здраве?
Clear selection
7. Има ли потенциал ПР-ът да подпомага превенцията на социално-значими заболявания?
Clear selection
8. Подлагате ли под съмнение реалната цел на здравни кампании с явен спонсор?
Clear selection
9. Как оценявате комуникацията на здравни институции, които разполагат с отдел за Връзки с обществеността или специалист по ПР?
Clear selection
10. Според Вас, при преодоляването на кризисна ситуация в здравния сектор участието на ПР специалист е:
Clear selection
Submit
This form was created inside of Medical University - Sofia. Report Abuse