Laserowe Szaleństwo
Serdecznie zapraszamy do udziału w TURNIEJU LASEROWE SZALEŃSTWO.

Termin i miejsce zawodów.
Data: 21.02.2019r.
Miejsce: Hala widowiskowo-sportowa Rybnik-Boguszowice ul. Jastrzębska 3b
Godzina: 9:00 do 15:00

W grze mogą brać udział dzieci od 8 roku życia do 16 roku życia.

Udział w imprezie jest BEZPŁATNY.

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza internetowego do 19.02.2019r.
Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń (Organizatorzy przewidują 36 grup po 5 osób)

Każdy zawodnik zostanie wyposażony w karabinek oraz czujnik na głowie.
Wymagane jest obuwie zmienne od uczestnika turnieju.

Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest:
- zgłoszenie uczestnika za pomocą formularzu internetowego,
- podpisanie stosownego oświadczenia,

Aktywny wypoczynek w formie najnowocześniejszej wersji paintball. Laser Tag jest w pełni bezpieczny ponieważ w grze nie są używane kulki z farbami oraz nie są potrzebne żadne ochraniacze ani kombinezony. Każdy uczestnik będzie posiadać karabinek oraz czujnik na głowie który stanowi komputer całej rozgrywki.
W grze biorą udział dwie drużyny po 5 osób. Czas rozgrywki to 20minut. Podczas gry jest obecnych 2 sędziów którzy czuwają nad bezpieczeństwem graczy oraz zasadami fair play.

Email address *
Imię i nazwisko opiekuna *
Your answer
Nr kontaktowy opiekuna *
Your answer
E-mail Opiekuna *
Your answer
Imię i nazwisko lidera drużyny
Your answer
Wiek uczestnika *
Nazwa drużyny *
Your answer
Skład drużyny (5osób) *
Your answer
1.Oświadczam, iż zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu LASEROWE SZALEŃSTWO, a tym samym w pełni akceptuję wszystkie jego regulacje i postanowienia. 2. Oświadczam, iż biorę udział w TURNIEJU na własną odpowiedzialność. Jednocześnie oświadczam, iż posiadam dobry stan zdrowia i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne i medyczne do mojego udziału w TURNIEJU LASEROWE SZALEŃSTWO, jak również mój stan zdrowia w pełni pozwala mi na udział w tym turnieju. 3.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora LASEROWE SZALEŃSTWO (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), dla celów związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem TURNIEJU LASEROWE SZALEŃSTWO. Jednocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie przez Organizatora, na mój adres e-mail (uczestnika) lub nr telefonu, informacji dotyczących tej imprezy. 4.Oświadczam, iż zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną TURNIEJU LASEROWE SZALEŃSTWO przekazaną zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego RODO, będącego załącznikiem do Regulaminu TURNIEJU LASEROWE SZALEŃSTWO. 5. Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie dane i informacje, związane z moim udziałem w TURNIEJU są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. *
Oświadczam, iż wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora TURNIEJU LASEROWE SZALEŃSTWO (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, 2) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 3) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,4) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 5) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach,6) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, 7) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub współorganizatora w kontekście jego udziału w organizacji TURNIEJU LASEROWE SZALEŃSTWO, 8) w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, informacji o TURNIEJU LASEROWE SZALEŃSTWO *
Akceptuję „Warunki korzystania z usług” Google Inc., z siedzibą: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, które przystąpiło do programu Safe Harbor. Treść: http://www.google.com/intl/pl/policies/terms/ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service