Reconeixements, queixes i suggeriments
A través d'aquest formulari, l'Institut La Guineueta li ofereix un mitjà de comunicació per presentar la seva opinió.
 
Tal com estableix la  Normativa d'organització i funcionament del centre (NOFC), disponible a la pàgina web del centre, qualsevol membre de la comunitat educativa o persona interessada pot formular els seus reconeixements, queixes o suggeriments. La finalitat és aconseguir una millora en la qualitat de la docència o en la prestació del servei d'educació, o bé perquè les persones interessades volen ser escoltats/des i atesos/es.
  • Un reconeixement és qualsevol missatge per destacar la feina o els mèrits d'un professional o grup de professionals.
  • Una queixa és qualsevol insatisfacció causada per defectes en la qualitat de la docència o en la prestació del servei. 
  • Un suggeriment és qualsevol proposta o reclamació de canvi al centre educatiu que redundi en benefici de totes les parts.
Per tal de poder donar una resposta a les queixes i suggeriments, cal omplir tots els camps del qüestionari amb dades personals reals. En cap cas es respondran formularis anònims. És imprescindible indicar una adreça de correu electrònic real a la que es puguin enviar comunicacions.

Atenció: Si es desitja que una queixa tingui validesa legal cal que quedi registrada amb el segell oficial de centre. En aquest cas, el procediment és presencial i cal presentar la queixa a la secretaria del centre mitjançant el document imprès de sol·licitud/reclamació que es pot descarregar aquí, al qual s’han d’adjuntar també impresos els documents pertinents que calguin.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Avís legal: Totes les dades facilitades a través del present formulari seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016 de protecció de dades de caràcter personal, i l'informem que té vostè dret a l'accés al fitxer, rectificació i cancel·lació de les seves dades, podent exercir tals drets enviant, per escrit, una sol·licitud a la direcció de l'Institut La Guineueta <a8034205@xtec.cat>. Mitjançant l'enviament d'aquest formulari, vostè presta el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en el mateix. Les dades facilitades són les estrictament necessàries per a la gestió de reconeixements, queixes i reclamacions, i seran utilitzades exclusivament per a la correcta gestió d'aquest procés. *
Required
Quin és el motiu d'aquest formulari? *
Required
Nom i cognoms. *
Opcional: Si desitja la resposta addicionalment en una altra adreça de correu electrònic, si us plau, escrigui-la.
Indiqui la seva relació amb el centre. *
Opcional: En cas de ser alumne/a o tutor/a d'un alumne/a, pot indicar la classe a la qual pertany.
Exposi el motiu del seu reconeixement, queixa o suggeriment.

També pot indicar una proposta de millora o de solució al problema que vostè consideri més adient.
*
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Institut La Guineueta. Report Abuse