2ο Coding Bootcamp

Οι αιτήσεις για το 2ο Coding Bootcamp έχουν ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας!