Staże Badawczo-Rozwojowe E(x)plory 2019
Imię i nazwisko
Your answer
Adres e-mail
Your answer
Nr telefonu
Your answer
Data urodzenia
Your answer
Miejsce zamieszkania (podaj ulicę, nr domu i lokalu, miejscowość, kod pocztowy, województwo)
Your answer
Nazwa i adres szkoły
Your answer
Motywacja i pomysł na staż. Dlaczego chcesz wziąć udział w Stażach Badawczo-Rozwojowych E(x)plory? Przedstaw również swoje oczekiwania związane z realizacją stażu.
Your answer
Zaprezentuj swój pomysł na realizację stażu. Czy podczas stażu chciałbyś/-łabyś pracować nad konkretnym projektem/przeprowadzić konkretne badania? Jeśli nie, to opisz jaka dziedzina nauki Cię interesuje oraz jaką tematykę chciałbyś/-łabyś poruszyć lub jakie kompetencje rozwinąć podczas stażu?
Your answer
Przedstaw swoją dotychczasową działalność naukową. Opisz swoje zainteresowania i zaprezentuj osiągnięcia.
Your answer
Informacje o miejscu realizacji stażu. Gdzie chciałbyś/-łabyś odbyć swój staż? Wskaż proszę nazwę uczelni, wydział i osobę mentora. Jeśli nie masz sprecyzowanych oczekiwań, napisz ogólnie jakiego typu uczelnia/ instytucja/ firma Cię interesuje i w jakim mieście/ województwie.
Your answer
Organizator stażu nie pokrywa kosztów związanych z pobytem na stażu, takich jak podróż, zakwaterowanie i wyżywienie.Czy jesteś zainteresowany/-na odbyciem stażu nawet w przypadku, gdy Fundacja nie będzie pokrywać kosztów pobytu na stażu?
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Danych Osobowych przekazanych w związku ze zgłoszeniem i udziałem w Programie Staży Badawczo- Rozwojowych E(x)plory 2019 jest Fundacja Zaawansowanych Technologii, z siedziba w Warszawie 00-341, przy ul. Radnej 12. Kontakt w sprawie danych osobowych: biuro@fzt.org.pl
2. Cel, podstawa przetwarzania danych osobowych oraz czas ich przechowywania: Udział w Programie Staży Badawczo- Rozwojowych E(x)plory 2019 na podstawie zgody uczestnika Konkursu/ opiekuna prawnego uczestnika (podstawa prawna: art. 6 ust.1 a RODO – zgoda osoby) przez czas trwania rekrutacji do Programu, jego realizacji oraz rozliczenia.
3. Dane osobowe przekazujemy
a) podwykonawcom wspierającym Administratora w procesach obsługi działalności (firmy księgowe, audytowe, wsparcia procesów marketingowych),
b) obsługującym nasz system informatyczny, świadczącym umowy hostingu,
c) obsługującym płatności –banki, instytucje płatnicze.
d) firmie ubezpieczeniowej na potrzeby zawarcia umowy ubezpieczenia NNW
e) instytucjom realizującym staż.
4. Mają Państwo prawo do złożenia wniosku (pocztą, pocztą elektroniczną – adres w pkt.1) o:
a) sprostowanie danych
b) usunięcie danych – prawo do bycia zapomnianym
c) ograniczenie przetwarzania – wstrzymanie przetwarzania lub nieusuwanie danych
d) dostęp do danych – informację o przetwarzanych danych oraz o ich kopię
e) przeniesienie danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO)
f) prawo sprzeciwu – np. przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Złożenie takiego żądania oznacza, że nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tym celu.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service