SOAL SELIDIK SARANA IBU BAPA

Soal selidik ini merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam program Sarana Ibu Bapa. Mohon kerjasama semua ibu bapa / waris dapat memberikan maklum balas yang benar dan jujur.

  BAHAGIAN A

  Latar Belakang Ibu Bapa/ Penjaga
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  BAHAGIAN B

  Penglibatan ibu bapa/penjaga dengan pembelajaran murid di rumah

  PENYEDIAAN SUASANA PEMBELAJARAN DI RUMAH

  Bagi setiap item di bawah, skor berikut diberikan Ya / Tidak. Pilih salah satu jawapan sahaja.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  INTERAKSI SOSIAL DENGAN ANAK

  Bagi setiap item di bawah skor merupakan bilangan hari anda terlibat. ( pilih salah satu jawapan sahaja )
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  KOMUNIKASI DENGAN ANAK

  Bagi setiap item di bawah skor merupakan bilangan hari anda terlibat. ( klik pada salah satu butang sahaja )
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  SOKONGAN TERHADAP KECEMERLANGAN ANAK

  Bagi setiap item di bawah skor merupakan bilangan hari anda terlibat. ( klik pada salah satu butang sahaja )
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question