แบบสำรวจความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ กองแผนงาน
แบบสอบถามนี้เป็นการสำรวจความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการจากกองแผนงาน เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการต่อไป
ขอขอบพระคุณที่สละเวลาในการตอบคำถาม และให้ข้อเสนอแนะหรือข้อควรปรับปรุงค่ะ :)
ท่านได้รับบริการจากกลุ่มงานใด *
ความพึงพอใจในการรับบริการ *
หากไม่พึงพอใจ กรุณาระบุปัญหาที่เกิดขึ้น และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ
Your answer
หากพึงพอใจ กรุณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service