Hospodárenie s vodou v zastavanej krajine - exkurzia po miestach dobrej praxe
Termín: 5. 8. 2020
Miesto: Banská Bystrica - Zvolen - Banská Štiavnica a okolie
Organizátor: Nadácia Ekopolis a ECOPLANET SLOVAKIA s.r.o. v rámci súťaže PRE VODU 2020

Rámcový program:
8,30 hod. - odchod účastníkov z parkoviska na Mičinskej ceste, Banská Bystrica - spoločným autobusom
8,45 hod. - Banská Bystrica: jazierko na zrážkovú vodu v ČOV Rakytovce
9,30 hod. - Zvolen: vodozádržné a adaptačné opatrenia pri Technickej univerzite vo Zvolene
10,45 hod. - Svätý Anton, Počúvadlo: koreňové čistiarne odpadových vôd a súvisiace vodozádržné opatrenia
13,30 hod. - návrat do Banskej Bystrice

Pozvaní lektori a experti:
- Adam Krakovský, ECOPLANET SLOVAKIA s.r.o., príprava/realizácia vodozádržných opatrení a koreňových čističiek
- Vladimír Lupták, zástupca primátorky Mesta Zvolen a poslanec Mestského zastupiteľstva vo Zvolene
- Slavomíra Vogelová, riaditeľka marketingu a komunikácie Veolia SK
- Martina Paulíková, Nadácia Ekopolis, manažérka súťaže PRE VODU

Cieľovou skupinou exkurzie, pre ktorú je prispôsobený program, sú študenti, pracovníci štátnej vodnej správy a orgánov verejnej správy, úradníci, predstavitelia samospráv a miestne autority, novinári aktívni v téme. Organizátori zabezpečujú spoločný autobus, príp. cestovné, ubytovanie a občerstvenie si hradia účastníci individuálne.

V prípade záujmu o účasť na exkurzii sa prosím prihláste do 3. 8. 2020.
Meno a priezvisko, titul *
Zamestnávateľ / Organizácia (názov) *
E-mail (iba na potreby zaslania organizačných pokynov) *
Poznámka, komentár pre organizátorov
V súlade s Nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, potvrdzujem, že súhlasím s tým, aby Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00631736, spracúval moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, organizácia a e-mailová adresa, a to na účely zaslania organizačných informácií, programu a informácií o exkurzii organizovanej Nadáciou Ekopolis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem až do jeho odvolania. Viac informácií o politike ochrany osobných údajov je na https://www.ekopolis.sk/o-nadacii/gdpr *
Required
Exkurzia sa uskutočňuje ako súčasť súťaže PRE VODU 2020, nad ktorej konaním prebral záštitu minister životného prostredia SR, pán Ján Budaj. Súťaž PRE VODU vyhlasuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé. Viac informácií: https://www.sutazprevodu.sk/
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy