Špecifikácia projektu na absolventské skúšky vo VOŠ
Pre potreby prihlášky absolvenstskej práce na absolventskú skúšku je potrebné vyplniť tento formulár.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Riešiteľ projektu
Sem zadajte vaše údaje. Do spodnej sekcie (Úlohy) uvediete Vaše úlohy v projekte.
Meno a priezvisko riešiteľa: *
E-mailová adresa: *
Zadajte váš e-mail, ktorý pravidelne kontrolujete.
Konzultant projektu pre odbornú stránku
Zadajte priezvisko a meno (v tomto poradí) osoby, ktorá bude konzultant pre odbornú časť projektu. Táto osoba by vám mala vedieť poradiť s technickými informáciami ako sú topológie, zdrojové kódy, databázy a podobne. Môže to byť učiteľ školy alebo zamestnanec v spoločnosti T-Systems, s ktorým ste sa vopred dohodli.
Meno konzultanta: *
E-mailová adresa konzultanta: *
Základné údaje o projekte
Názov projektu: *
Sem zadajte názov projektu (napríklad Tvorba systému pre zber údajov o behu serverov).
Hlavné zameranie projektu: *
Vyberte hlavné zameranie projektu, teda to, v čom bude spočívať gro vašej práce. Ak napríklad robíte systém pre zber údajov z logov sieťových zaraiadení, Vaše hlavné zameranie bude Tvorba aplikácie a nie Počítačové siete.
Cieľ projektu: *
Zadajte ciele projektu (150 - 300 znakov), teda krátky a VÝSTIŽNÝ popis toho, na čo je váš projekt určený (napr. "Cieľom projektu je vytvoriť systém pre zber údajov z log súborov na serveroch, ich následné roztriedenie, uloženie do databázy a zobrazenie na webovej stránke vo forme prehľadov a grafov.")
Úlohy
Do nasledovného políčka zadajte úlohy vo vašom projekte. Úlohy uvádzajte cez  pomlčky na nový riadok. Môžete sa inšpirovať nasledovným príkladom:

- Preskúmať formát log súborov a štruktúru jednotlivých záznamov v logoch
- Vytvoriť relačnú databázu v databázovom systéme MS SQL pre ukladanie údajov z logov
- Vytvoriť PHP skript pre rozparsovanie údajov z log súborov a ich následné uloženie do databázy
- Na serveri nastaviť pravidelné spúšťanie PHP skriptu pre zber dát z logov
- Navrhnúť dizajn stránky pre reprezentáciu údajov z logov
- Pomocou jazykov HTML, CSS, PHP, JavaScript vytvoriť stránku pre reprezentáciu dát v grafickej forme (grafy, mapy, časové osy, ...) s využitím API Google Graphs
- Na stránke naprogramovať možnosť filtrovať a zoraďovať údaje podľa rôznych kritérií
- Vytvoriť skript pre periodické (napr. týždňové) odoslanie prehľadov o fungovaní vybraných zariadení ich administrátorom
- Napísať dokumentáciu v textovom editore Worde a vytvoriť prezentáciu  PowerPointe
Sem zadajte úlohy: *
Text má mať minimálne 400 znakov.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice. Report Abuse