Formulario de inscrición ás actividades da Rede Eusumo de Espazocoop 2019 | Teleformación Cooperativa mixta
No marco da programación de actividades da Rede Eusumo: Fomento do Cooperativismo e da Economía Social, para o ano 2019, a Unión de Cooperativas Espazocoop pon en marcha a súa oferta de cursos gratuítos a desenvolver na modalidade mixta: unha parte mediante teleformación -formación a través de internet- e outra parte, 2 sesións presenciais, a desenvolver nun dos Centros da Rede Eusumo e entidades adheridas. Os cursos teñen unha duración de 40 horas lectivas, 32 a través da teleformación e 2 sesións presenciais de 4 horas de duración cada unha delas..

Cubrindo este formulario poderás preinscribirte nos cursos de:
Curso de 'Asembleas e reunión' (40 horas), faremos dúas edicións.

- 1ª edición do 14/02/2019 ao 20/03/2019. Sesións presenciais os venres 15 de febreiro e 15 de marzo, a celebrar en A Coruña, na Aula 8 (2º andar) do Centro Universitario de Riazor, avenida Almirante Lángara, s/n, en horario de 16:30 a 20:30hs. PECHADA A INSCRICIÓN.
- 2ª edición do 08/04/19 ao 15/05/2019. Sesión presenciais os mércores 10 de abril e 8 de maio, a celebrar no CIRAGAL, Rúa Hernán Cortés, 15, entlo. Oficina 3, Vigo, en horario de 16:30 a 20:30hs.

Curso de 'Regulamento de réxime interno' (40 horas), faremos dúas edición.

- 1ª edición do 1 de marzo ao 5 de abril de 2019. Sesións presenciais os mércores 13 de marzo e 3 de abril en horario de 16:30 a 20:30hs a celebrar no CIRAGAL, Rúa Hernán Cortés, 15, entlo. Oficina 3, Vigo.
- 2ª edición do 08/04/19 ao 15/05/2019. Sesión presenciais os martes 9 de abril e 7 de maio a celebrar en A Coruña, na Aula 8 (2º andar) do Centro Universitario de Riazor, avenida Almirante Lángara, s/n,en horario de 16:30 a 20:30hs.

A participación nestas actividades é gratuíta. Para poder participar, por favor, completa os datos deste formulario.

Moitas grazas pola túa colaboración.

Convoca e imparte: Unión de Cooperativas Espazocooo. Colabora: Universidade de A Coruña, Consellería de Economía, Emprego e Industria - Xunta de Galicia .

Lugar das actividades: A participación neste cursos combina a formación a través de Internet coa asistencia a dúas sesións presenciais. O alumnado participante deberá ter acceso a un equipo informático con conexión a internet para poder acceder aos materiais, actividades e probas que compoñen o curso. Durante o desenvolvemento do mesmo contará cunha persoa titora quen fará de guía no proceso de aprendizaxe. Amais, deberá participar nas sesións presenciais, naas que se se levará a práctica os contidos teóricos do curso, para poder obter a certificación acreditativa de ter realizado o curso.

“Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2019 da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de
colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía social que conta co financiamento do Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social”.

De conformidade coa Lei 3/2018 (LOPD) informamos que os datos de carácter persoal contidos neste formulario serán tratados coa única finalidade de establecer un sistema de rexistro e custodia dos datos de cada participante dos proxectos aos que pertence esta actuación. A base xurídica deste tratamento é o consentimento expreso e inequívoco, polo que coa súa sinaturada o seu consentimento claro. Os seus datos serán cedidos á Consellería de Economía, Emprego e Industria coa finalidade de xustificación das subvencións obtidas para a realización desta actividade e poderán ser cedidos ao Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social ou aos organismos competentes da Unión Europea coa finalidade de xustificación de fondos transferidos, se é o caso. Os seus datos conservaranse mentres dure o servizo e período de xustificación do programa. Poderá opoñerse en calquera momento a estes tratamentos, así como exercitar os dereitos de acceso, rectificación e cancelación dirixíndose, por escrito, xuntando unha fotocopia do seu DNI a ESPAZOCOOP, rúa do Hórreo, 104, baixo esquerda, CP15701, Santiago de Compostela.


Nome e apelidos *
Your answer
DNI *
Your answer
Teléfono de contacto *
Your answer
Correo electrónico de contacto *
Your answer
Sexo *
Required
Data de nacemento *
Por favor, indique a súa data de nacemento con formato día/mes/ano
MM
/
DD
/
YYYY
Enderezo (rúa, número,...) *
Your answer
Localidade *
Your answer
Código postal *
Your answer
Provincia *
Situación laboral *
Nome da empresa (a cubrir só por persoas con emprego)
Your answer
Correo electrónico da empresa (a cubrir só por persoas con emprego)
Your answer
Posto (a cubrir só por persoas con emprego)
Your answer
Curso de Teleformación: Regulamento de réxime interno (40 horas) | 1ª EDICIÓN | VIGO | Modalidade mixta (2 sesións presenciais) *
Curso de Teleformación: Asembleas e reunións 1º EDICIÓN | A CORUÑA | PECHADA A INSCRICIÓN *
Por que estás interesado/a neste curso? *
Como coñeciches a oferta formativa de Espazocoop? *
ACEPTACIÓN OBRIGA ASISTENCIA Á FORMACIÓN. Ao marcar esta casiña aceptas cumprir coa asistencia como mínimo ao 80% das horas de duración da acción formativa. *
Required
Aviso de protección de datos *
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidade coa Lei 3/2018 (LOPD) informamos que os datos de carácter persoal contidos neste formulario serán tratados coa única finalidade de establecer un sistema de rexistro e custodia dos datos de cada participante dos proxectos aos que pertence esta actuación. A base xurídica deste tratamento é o consentimento expreso e inequívoco, polo que coa súa sinaturada o seu consentimento claro. Os seus datos conservaranse mentres dure o servizo e período de xustificación do programa. Poderá opoñerse en calquera momento a estes tratamentos, así como exercitar os dereitos de acceso, rectificación e cancelación dirixíndose, por escrito, xuntando unha fotocopia do seu DNI a ESPAZOCOOP, rúa do Hórreo, 104, baixo esquerda, CP15701, Santiago de Compostela. Os seus datos serán cedidos á Consellería de Economía, Emprego e Industria coa finalidade de xustificación das subvencións obtidas para a realización desta actividade e poderán ser cedidos ao Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social ou aos organismos competentes da Unión Europea coa finalidade de xustificación de fondos transferidos, se é o caso Acepto as condicións recollidas neste documento e dou a miña conformidade e consentimento ás mesmas. Así como a veracidade e exactitude dos datos aportados.
Required
Comentarios
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service