แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่านในการตอบเเบบสำรวจ ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน และโปรดให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงในโอกาสต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. สถานภาพ *
2. คณะ/หน่วยงานที่สังกัด *
3. ความถี่ในการเข้าใช้หอสมุดกลาง *
4. ช่วงเวลาในการเข้าใช้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service