แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้งานสารสนเทศ บก.อก.
คำชี้แจง : แบบสำรวจฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก. โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน
1.1 ยศ - ชื่อ - สกุล *
Your answer
1.2 ตำแหน่ง *
1.3 เพศ
1.4 สังกัด
1.5 ช่วงอายุ
1.6 ระดับการศึกษา
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ บก.อก.
คำชี้แจง : โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
2.1 การจัดรูปแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2 เว็บไซต์ บก.อก. มีความสวยงาม และน่าสนใจ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.3 เว็บไซต์ บก.อก. มีความทันสมัย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4 มีหัวข้อ ป้ายเมนู หมวดหมู่ที่ง่ายต่อการสืบค้น
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.5 Link สำหรับการเชื่อมต่อ ดาวน์โหลดข้อมูล หรือเอกสาร มีความครบถ้วนสมบูรณ์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.6 การแสดงผลของเว็บไซต์ บก.อก. มีความถูกต้องสมบูรณ์กับระบบที่ท่านเปิดใช้งาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.7 สามารถเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.8 ข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.9 ข้อมูลมีประโยชน์และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.10 ข้อมูลและเอกสาร สามารถนำไปศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ในงานตำรวจได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service