ระบบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนทั่วไป นอกเขตพื้นที่บริการ
ปิดระบบการับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ (นักเรียนทั่วไป)
รับสมัครระหว่าง วันที่ 24 - 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
This form was created inside of โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร. Report Abuse