ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้จัดทำระบบช่องทางการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Email address *
ชื่อ - นามสุกล *
Your answer
อีเมล์ *
Your answer
สถานะผู้แสดงความคิดเห็น *
ช่วงอายุ *
ระดับการศึกษา *
ท่านมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรึีสะเกษอย่างไร *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Sisaket Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service