แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) ของจุลสารข้อมูลสมุนไพร ปี พ.ศ. 2564
เนื่องจากสำนักงานข้อมูลสมุนไพร ได้มีการให้บริการระบบเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) ของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องประเภทบทความในจุลสารข้อมูลสมุนไพร โดยเริ่มตั้งแต่ฉบับที่ 33(3) เมษายน 2559 และเพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงาน ดังนั้น ทางสำนักงานฯ ต้องการทราบความคิดเห็นของท่านสมาชิกฯ จึงได้จัดทำแบบสอบถามชุดนี้ขึ้น ทางสำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถามด้วยความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) ต่อไปในอนาคต
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
อาชีพ *
ความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) ของจุลสารข้อมูลสมุนไพร *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การล็อกอินเข้าระบบสมาชิกสะดวก/ใช้งานง่าย
โปรแกรมทำข้อสอบใช้งานง่าย
การตรวจสอบคะแนน/จำนวนเครดิต (CPE) สะดวก/ง่ายต่อการตรวจสอบ
ระยะเวลา/ความถี่ในการส่งคะแนนเข้าระบบสภาเภสัชกรรม (1 ครั้ง/สัปดาห์) มีความเหมาะสม
จำนวนข้อสอบมีความเหมาะสม
ระดับความยาก/จำนวนเครดิต (CPE) มีความเหมาะสม
อัตราค่าบริการ (150 บาท/ปี) มีความเหมาะสมหรือไม่
ภาพรวมของความพึงพอใจต่อระบบเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) ของจุลสารข้อมูลสมุนไพร
ท่านจะแนะนำเพื่อน/คนรู้จัก (เภสัชกร) ให้สมัครเข้าระบบเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของ สนง. ข้อมูลสมุนไพรหรือไม่ *
Required
ท่านจะสมัครเข้าระบบเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของ สนง. ข้อมูลสมุนไพร (ต่ออายุ) หรือไม่ *
Required
ท่านมีความ “ไม่พึงพอใจ” ต่อระบบเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) ของจุลสารข้อมูลสมุนไพร ในเรื่องใดบ้าง
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy