SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN RUTAS DE SENDEIRISMO PRIMAVERA 2018 CAMIÑO DE SANTIAGO – FISTERRA
SR. ALCALDE DO CONCELLO DE BETANZOS
De conformidade co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que os datos de carácter persoal que nos facilit serán obxecto de tratamento nos ficheiros de responsabilidade do Concello de Betanzos. A finalidade do tratamento é atender adecuadamente a súa solicitude. Os datos solicitados a través desta comunicación son necesarios, adecuados, pertinentes e non excesivos para a prestación do servizo. A negativa a facilitar os datos facilitados supón a imposibilidade de prestarlle o servizo. Pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición de conformidade co establecido na Lei 15/1999, a través do Rexistro xeral do Concello de Betanzos ou do teléfono e do fax indicados na cabeceira do documento.
Nome e Apelidos *
Your answer
D.N.I. *
Your answer
Teléfono/s *
Your answer
Data de nacemento *
MM
/
DD
/
YYYY
Enderezo postal *
Your answer
Poboación *
Your answer
Provincia *
Your answer
Enderezo electrónico *
Your answer
Empadroado/a *
SOLICITO ASISTIR Á SEGUINTE RUTA DE SENDEIRISMO (Marcar con x na casilla correspondente) *
Required
AUTORIZO: Ao Concello de Betanzos a consultar no padrón municipal os meus datos de empadroamento. *
AUTORIZACIÓN PARA A ASISTENCIA DO/A MENOR DE IDADE *
AUTORIZACIÓN PARA O USO DE IMAXE DO/A MENOR DE IDADE (Pai, nai ou titor/a) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms