DOTAZNÍK - DOLNÍ MORAVA
Vážení obyvatelé obce Dolní Morava,

obracím se na Vás s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku, který zjišťuje Váš názor na rozvoj cestovního ruchu v obci Dolní Morava (včetně Vašeho postoje k turistům). Dotazník je součástí výzkumného projektu s názvem „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v Pardubickém kraji“ a byl sestavován ve spolupráci s vedením obce.

Vyplnění dotazníku Vám zabere 10-15 minut. U každé otázky klikněte na jednu Vámi zvolenou odpověď. Dotazník vyplňují pouze trvale žijící obyvatelé obce Dolní Morava, kteří jsou starší 18 let. Každý obyvatel (domácnost) vyplňuje dotazník pouze jednou (buď v elektronické nebo tištěné podobě)! Účast ve výzkumu je dobrovolná a anonymní! Prosím Vás o pravdivé zodpovězení všech otázek.

Výsledky dotazníkového šetření poslouží pro zpracování diplomové práce na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a pro potřeby vedení obce. Pro další informace se kontaktujte na e-mailu: dotaznikmorava@seznam.cz

Děkuji Vám za spolupráci

Hezký den přeje Kučerová Lenka (studentka Univerzity Karlovy)

Rozvoj cestovního ruchu v obci Dolní Morava
1. Jste celkově spokojen/a s životem na Dolní Moravě?
2. Jste spokojen/a s rozvojem obce Dolní Morava v posledních letech?
3. Jste spokojen/a s rozvojem cestovního ruchu na Dolní Moravě v posledních letech?
4. Jaký vliv má podle Vás rozvoj cestovního ruchu na Dolní Moravu?
5. Jaký vliv má podle Vás cestovní ruch na zdejší přírodní prostředí (faunu a flóru)?
6. Jak podle Vás cestovní ruch ovlivňuje kvalitu mezilidských vztahů v obci?
7. Měníte (změnil/a jste) kvůli cestovnímu ruchu své běžné životní zvyky?
8. Domníváte se, že z rozvoje cestovního ruchu v obci mají větší přínos místní obyvatelé a podnikatelé, nebo společnosti a podnikatelé odjinud?
9. Pociťujete v obci rozdělení společnosti na profitující a neprofitující místní obyvatele z cestovního ruchu?
10. Jak byste popsal/a svůj vztah k turistům v obci Dolní Morava?
11. Jak často přijdete do osobního kontaktu s turisty a jednodenními výletníky?
12. Vyhledáváte osobní kontakt s turisty záměrně (pro nezávazný rozhovor, poskytnutí rady, pomoci atd.)?
13. "Preferujete" české nebo zahraniční turisty?
14. Máte nějaké konkrétní negativní zkušenosti s turisty nebo jednodenními výletníky?
Pokud ano, uveďte příklad (jinak pokračujte k následující otázce):
Your answer
15. Chcete, aby Dolní Moravu navštěvovalo více turistů a jednodenních výletníků?
16. Domníváte se, že je cestovní ruch na Dolní Moravě rozvíjen udržitelně? (tzn. rovnováha mezi přírodním prostředím, socio-kulturním prostředím a ekonomickým ziskem)
17. Domníváte se, že by se měl cestovní ruch na Dolní Moravě rozvíjet navýšením počtu ubytovacích zařízení pro turisty?
18. Domníváte se, že by se měl cestovní ruch na Dolní Moravě rozvíjet zřízením nových restaurací, obchodů a služeb pro turisty?
19. Jste si vědom/a nějakého negativního vlivu, který byl způsoben rozvojem cestovního ruchu v obci v posledních letech?
Pokud ano, uveďte příklad (jinak pokračujte k následující otázce):
Your answer
20. Jaká konkrétní opatření či aktivity byste doporučil/a, aby byl cestovní ruch na Dolní Moravě rozvíjen v budoucnu udržitelně?
Your answer
21. Jak dlouho jste trvale žijícím obyvatelem obce Dolní Morava?
22. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
23. Jaká je Vaše současná ekonomická aktivita?
(Následující otázky č. 24 a 25 zodpovídají pouze ti, kteří zvolili "zaměstnanec, podnikatel nebo OSVČ". Ostatní pokračují k otázce č. 26.) 24. Kde pracujete?
25. Pracujete v cestovním ruchu/živíte se činností související s cestovním ruchem?
26. Vaše pohlaví?
27. Váš věk?
Děkuji za Vaše odpovědi!
Zde můžete uvézt Vaše poznámky, nápady a komentáře k řešené problematice.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service