Outdoor Guides, Tours, and Outfitters Guidance Feedback / Ý kiến Phản hồi đối với Hướng dẫn về Hướng dẫn Ngoài trời, Chuyến thăm quan, Cửa hàng dụng cụ ngoài trời
Email Address: Địa chỉ email
Name: Họ Tên
Are you a(n): / Quý vị là: *
Do you have concerns about guidance for operators? / Quý vị có quan ngại về hướng dẫn dành cho các nhà điều hành không?
Clear selection
If you have concerns about guidance for operators, are your concerns about: / Nếu quý vị có quan ngại về hướng dẫn dành cho các nhà điều hành, thì quan ngại của quý vị là về:
Clear selection
Do you have concerns about guidance for recreators? / Quý vị có quan ngại về hướng dẫn dành cho khách tham gia giải trí không?
Clear selection
If you have concerns about guidance for recreators, are your concerns about: / Nếu quý vị có quan ngại về hướng dẫn dành cho khách tham gia giải trí, thì quan ngại của quý vị là về:
Clear selection
How likely are you to comply with this guidance? / Quý vị có khả năng tuân thủ hướng dẫn này đến mức nào? * *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy