แบบประเมินออนไลน์
ความพึงพอใจต่อการเข้าชมเว็บไซต์สาขาวิชาการตลาด
เพศ *
อายุ *
เนื้อหาและข่าวสารต่างๆ มีประโยชน์ *
เนื้อหาและข่าวสารต่างๆ ตรงกับความต้องการ *
ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารต่างๆ *
ความทันสมัยของข้อมูลข่าวสารต่างๆ *
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ *
หน้าโฮมเพจมีความสวยงามน่าสนใจ *
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ *
ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้ *
ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้โดยง่าย *
ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น *
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ในระดับใด *
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy