แบบประเมินออนไลน์
ความพึงพอใจต่อการเข้าชมเว็บไซต์สาขาวิชาการตลาด
เพศ
อายุ
เนื้อหาและข่าวสารต่างๆ มีประโยชน์
เนื้อหาและข่าวสารต่างๆ ตรงกับความต้องการ
ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ความทันสมัยของข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ
หน้าโฮมเพจมีความสวยงามน่าสนใจ
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ
ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้
ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้โดยง่าย
ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ในระดับใด
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms