EGZAMIN KOŃCOWY
Opis formularza
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i nazwisko *
Kraj: *
CZĘŚĆ 1. WPROWADZENIE DO INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.  ROLA “MODELOWANIA” W PRACY Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM
Wzór do naśladowania odnosi się do: *
1 point
Która z poniższych odpowiedzi stanowi lepszą motywację do rozpoczęcia działania na rzecz integracji społecznej: *
1 point
Model góry lodowej odnosi się do sposobu myślenia o swojej tożsamości. *
1 point
Stereotyp to: *
1 point
Wybierz, która z poniższych cech nie jest podstawowym aspektem tożsamości? *
1 point
Ewa podczas rozmowy kwalifikacyjnej została zapytana o plany związane z posiadaniem dzieci. Czy to jest przejaw dyskryminacji? *
1 point
Która z poniższych grup nie jest podatna na zagrożenia związane z dyskryminacją: *
1 point
Co jest jednym z głównych atrybutów wzoru do naśladowania: *
1 point
Jakie jest główne przesłanie przemówienia Rity Pierson: "Każde dziecko zasługuje na mistrza"? *
1 point
Kolejne etapy wypalenia zawodowego to: *
1 point
Pierwsze, czym powinieneś się zająć w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu, jest: *
1 point
CZĘŚĆ 2. PRACA Z OSOBAMI ZAGROŻONYMI WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
Jeśli potrzebujesz sprawdzić jakie są potrzeby i oczekiwania twojej grupy docelowej, powinieneś/ aś przeprowadzić *
1 point
Która z poniższych jest metodą analizy potrzeb: *
1 point
Wybór metody analizy potrzeb zależy od kontekstu, dostępnych zasobów, wielkości grupy docelowej, złożoności problemu. *
1 point
Kwestionariusz można przeprowadzić ustnie lub pisemnie: *
1 point
Kwestionariusz wywiadu składa się z pytań otwartych i zamkniętych: *
1 point
Dzięki przeformułowaniu pytania i pytaniom pogłębiającym możemy uzyskać wiele dodatkowych informacji: *
1 point
Która z poniższych zasad dotyczy prowadzenia grupy fokusowej: *
1 point
Dwanaście blokad komunikacyjnych wg Thomasa Gordona. Zaznacz, które z poniższych przykładów NIE SĄ jednymi z nich? *
1 point
Na poczucie bezpieczeństwa składa się *
1 point
CZĘŚĆ 3. PLANOWANIE I REALIZACJA PROJEKTÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Organizacja obozu dla osób zagrożonych i niezagrożonych wykluczeniem społecznym sprzyja integracji społecznej. *
1 point
Rozpowszechnianie odnosi się do udostępniania rezultatów projektu zainteresowanym stronom i szerszemu gronu odbiorców. *
1 point
Możesz rozpowszechniać informacje o wdrożonych działaniach za pomocą następujących środków *
1 point
Prośba o informację zwrotną jest ważnym elementem ewaluacji projektu. *
1 point
Czas jest ważną zmienną podczas badania wpływu i oddziaływania projektu. *
1 point
Przykładem działania kontynuującego (follow-up) jest: *
1 point
Co jest jednym z najczęstszych błędów podczas planowania i udzielania pomocy? *
1 point
Co jest jedną z najpoważniejszych konsekwencji nieadekwatnej pomocy? *
1 point
Jaki jest główny cel MĄDREJ POMOCY? *
1 point
Które z poniższych działań można zorganizować w ramach akcji wymiany międzykulturowej? *
1 point
Co warto rozważyć przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu się w wolontariat? *
1 point
Jak zadbać o poczucie godności i kształtować partnerskie relacje podczas udzielania wsparcia materialnego? *
1 point
Która z poniższych zasad dotyczy zaangażowania darczyńców? *
1 point
Planując akcję, warto: *
1 point
Plan rozpowszechniania wyjaśnia, w jaki sposób wyniki projektu będą udostępniane zainteresowanym stronom, odpowiednim instytucjom, organizacjom i osobom. *
1 point
PODZIEL SIĘ SWOJĄ OPINIĄ
Oceń na poniższej skali jakość materiałów kursu: *
Najniższa ocena
Najwyższa ocena
Przekaż proszę opinię, aby pomóc nam ulepszyć to szkolenie online.
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe, zgromadzone podczas realizacji niniejszego testu, będą przetwarzane przez partnerów projektu Firefighters Plus w celach ewaluacyjnych i sprawozdawczych oraz w odpowiedzi na wymagania organów publicznych, w szczególności instytucji finansujących projekt.

Zgromadzone tu dane, zgodne z wymogami instytucji finansującej, będą przechowywane przez 10 lat. Będą one udostępniane wyłącznie instytucji finansującej, innym organom publicznym z Unii Europejskiej, a także osobom i organizacjom, które świadczą usługi dla partnerów projektu. Żadne dane nie będą przekazywane poza UE. Zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych możesz wycofać w każdym momencie.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych osobowych, prawa do sprostowania, odwołania zgody lub sprzeciwu, skontaktuj się z Liderem projektu Firefighters Plus korzystając z adresu: projectmanager@firefightersplus.eu. Masz też prawo wnieść skargę do państwowych i europejskich organów ochrony danych osobowych.

Czy wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z powyższym opisem? *
INFORMACJA O FINANSOWANIU
Projekt Firefighters Plus jest współfinansowany ze środków programu Erasmus +. Projekt został zrealizowany przy wsparciu Unii Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Unia Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób
wykorzystania zawartych w niej informacji.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy