Δήλωση Συμμετοχής σε Χορηγία (Ελληνικές Παραλίες)

Καλοκαιρινό Ένθετο και φέτος με θέμα τις Ελληνικές Παραλίες από την DataMax News και χορηγό το τσίπουρο Αποστολάκη.
Το συγκεκριμένο μονόλεπτο δελτίο θα αποστέλεται δωρεάν στους συμμετέχοντες σ'αυτή την ενέργεια ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Τα δελτία αυτά θα είναι 3 κάθε εβδομάδα από 1/6/2015 έως και 31/8/2015!
Θα παραλαμβάνονται εντελώς αυτόματα από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς μέσω της πλατφόρμας iNews.
Κάθε δελτίο θα παρουσιάζει μια πανέμορφη Ελληνική Παραλία. Είναι στη διακριτική ευχαίρια του ραδιοφωνικού σταθμού ο προγραμματισμός των 3 αυτών δελτίων μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question