Document de Treball. Conclusions: La guarda "compartida"


CONCLUSIONS: LA GUARDA "COMPARTIDA"


Tot i que al Codi civil de Catalunya no apareix l’expressió “guarda compartida”, el cert és que és la expressió que ha fet fortuna a l’hora de referir-se a la manera d’exercici no individual de la guarda (art. 233-10 CCC).

Ens plantegem la possibilitat d’arribar a una sèrie de conclusions sobre aquesta qüestió, sense que això signifiqui una definició dels conceptes “responsabilitats parentals”, “guarda”, “règim d’estades, relació i comunicació” i “potestat parentals”.
Nom i cognoms: *
Les teves dades personals NO es mostraran durant les Conclusions. Les demanem únicament a fi d'evitar duplicitats.
NIF: *
PRÈVIA.- ¿És la manera d’exercici no individual de la guarda (la “guarda compartida”) més beneficiosa per als fills que la manera d’exercici individual de la guarda (la “guarda individual”)? *
Comentaris:
PRÈVIA BIS.- ¿S’hauria d’entendre preferent la manera d’exercici no individual de la guarda (la “guarda compartida”) a la manera d’exercici individual de la guarda (la “guarda individual”)? *
Comentaris:
PRIMERA.- ¿És el règim d’estades, relació i comunicació de setmanes alternes, l’únic règim possible a acordar en el cas d’establir una manera d’exercici no individual de la guarda (una “guarda compartida”)? *
Comentaris:
SEGONA.- ¿Es pot establir una manera d’exercici no individual de la guarda (una “guarda compartida”) i no acordar un règim d’estades, relació i comunicació al 50 % del temps? *
Comentaris:
TERCERA.- En relació a aquesta última qüestió, ¿podem establir un tant per cent a partir del qual una “guarda individual” amb un règim d’estades, relació i comunicació ampli és, en realitat, una “guarda compartida”? 30 % del temps? Una tercera part? *
Comentaris:
QUARTA.- ¿Podem concloure que el règim d’estades, relació i comunicació de setmanes alternes és, normalment, perjudicial per als fills menors d’una determinada edat; per exemple, dos anys? *
Comentaris:
CINQUENA.- ¿Estaríem d’acord en que el que, de fet, s’hauria d’intentar establir és un règim d’estades, relació i comunicació específic per a cada família, tenint en compte les seves circumstàncies, i, a poder ser, que fos el més semblant possible al que es feia abans de la ruptura? *
Comentaris:
SISENA.- ¿Podem concloure que l’ús altern del domicili familiar (“casa niu”) és, normalment, perjudicial per als fills? *
Comentaris:
SETENA.- ¿Podem concloure que acordar un ús altern del domicili familiar (“casa niu”) s’hauria de fer, només, en casos d’extrema necessitat econòmica i sempre que no hi hagi cap altra solució d’habitatge? *
Comentaris:
VUITENA.- ¿Cas d’establir-se una “guarda compartida”, és, l’obertura d’un compte conjunt on els progenitors ingressaran les quantitats necessàries per a fer front a les despeses dels fills en proporció a la seva capacitat econòmica, l’única manera d’atendre les despeses d’aquells fills? *
Comentaris:
NOVENA.- ¿Estem d’acord en que la fixació d’una “guarda compartida” no impedeix, per se, la fixació d’una pensió d’aliments a pagar per un dels progenitors a l’altre i que, en alguns casos, aquella pensió d’aliments s’haurà de fixar? *
Comentaris:
DESENA.- ¿S’hauria de tenir en compte, per a fixar correctament aquella pensió d’aliments, a més de les necessitats dels menors i la capacitat dels progenitors, el concret temps d’estada dels diferents progenitors amb els fills? *
Comentaris:
ALTRES PROPOSTES DE CONCLUSIONS?.-
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy