Document de Treball. Conclusions: La guarda "compartida"CONCLUSIONS: LA GUARDA "COMPARTIDA"


Tot i que al Codi civil de Catalunya no apareix l’expressió “guarda compartida”, el cert és que és la expressió que ha fet fortuna a l’hora de referir-se a la manera d’exercici no individual de la guarda (art. 233-10 CCC).

Ens plantegem la possibilitat d’arribar a una sèrie de conclusions sobre aquesta qüestió, sense que això signifiqui una definició dels conceptes “responsabilitats parentals”, “guarda”, “règim d’estades, relació i comunicació” i “potestat parentals”.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question